LiDAR-sensorer

Leica TerrainMapper LiDAR Sensor

Leica TerrainMapper

Flexible linear-mode LiDAR sensor for various applications in regional mapping projects

Leica SPL100 Single Photon LiDAR Sensor

Leica SPL100

Single photon-LiDAR är den mest effektiva lösningen för stora områden.

Leica ALS80

Leica ALS80

Luftburen topografisk LiDAR-sensor för kartläggning av stora områden och korridorskartering.

Leica Chiroptera II

Leica Chiroptera II

Karteringssystem för grunda vatten och kustområden.

Leica Hawkeye III

Leica HawkEye III

Batymetrisk sensor för insamling av data på 50 meters djup

LiDAR-sensorer

Leica Geosystems LiDAR-sensorer erbjuder hög precision i kombination med klassens bästa scanningsfrekvens och pulsfrekvens.

Leica RealCity Webinar

Urban mapping made easy with new generation airborne sensor technology.