Mjukvara

Leica Pegasus:MapFactory mjukvara – mobila sensorplattformar

Leica Pegasus:MapFactory

Snabbt och effektivt arbetsflöde från datainsamling till extrahering av egenskapsdata.

Leica Pegasus:WebViewer

Browser-independent data sharing platform on the cloud

SiRailScan från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

SiRailScan från Leica Geosystems

SiRailScan från Leica Geosystems är ett komplett mjukvarupaket för extrahering och analys av 3D-data från laserscanning för järnvägsindustrin.

ATrack Suite från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

ATrack Suite från Leica Geosystems

Den smarta modulära mjukvaran hjälper till att beräkna data för järnvägsnät.

SiRailManager

SiRailManager från Leica Geosystems

SiRail Manager är en serverbaserad lösning som används för att visa och arbeta med kompletta nationella databaser över järnvägsspår.

SiRoadScan från Leica Geosystems – Mobila sensorplattformar – Mjukvara

SiRoadScan från Leica Geosystems

SiRoadScan från Leica Geosystems är ett komplett mjukvarupaket för extrahering och analys av laserscannade 3D-data för järnvägsindustrin.

SiRoadManager Screenshot

SiRoadManager från Leica Geosystems

Leica SiRoad Manager är en serverbaserad lösning som används för att visa och hantera kompletta nationella vägdatabaser.

Leica SiTrack:One Webinar

Learn how SiTrack:One reduces the time surveying personnel spends on the track whilst collecting survey-grade 3D point clouds.

Leica Pegasus:Backpack Webinar

Learn how this wearable platform captures and calibrates imagery with point cloud data even in GNSS-denied areas.