SmartNet satellitpositioneringstjänst

Satellitpositioneringstjänst – integrerad GNSS-tjänst med nätverks-RTK och DGNSS – tillgänglig dygnet runt

SmartNet satellitpositioneringstjänst
SmartNet är en integrerad GNSS-tjänst med nätverks-RTK och DGNSS – tillgänglig dygnet runt. Tjänsten drivs av Leica Geosystems, som är en del av Hexagon.

SmartNet, den integrerade, dygnetrunt fungerande tjänsten för GNSS Nätverks- RTK och DGNSS, använder den senaste mjuk- och hårdvaran som utvecklats hos Leica Geosystems. Med enkel tillgång till exakta korrigeringsdata får användarna den bästa och mest pålitliga och spårbara enligt internationella standarder, i kombination med flexibla och ekonomiska prenumerationsalternativ som uppfyller behoven på marknaden.

SmartNet byggdes för att tillgängliggöra exakt nätverks-RTK från nätverk för all slags tillämpning, i alla olika konstellationer. Med enkel tillgång till exakt korrektionsdata kan användare av RTK-nätverket ta del av den bästa tillgängligheten, pålitligheten och spårbarheten med hjälp av internationella standarder, tillsammans med prisvärda och flexibla alternativ för prenumeration som svarar upp till behoven på marknaden. Med en stabil, spårbar och repeterbar korrektionssignal via nätverks-RTK kan användarna av SmartNet förvänta sig positioner med centimeternoggrannhet, kopplade till ett gemensamt koordinatsystem. Kvaliten på tjänsterna garanteras genom ett sofistikerat datacenter samt ett system för övervakning av funktionaliteten.

SmartNet använder den allra senaste mjukvaran för nätverk och hårdvaruinnovationer från Leica Geosystems. Detta i kombination med vårt breda utbud av fysiska produkter och webbaserade produkter, har gjort att SmartNet satt en ny standard för GNSS-nätverkstjänster. Specialister inom många olika områden använder SmartNet för att effektivt genomföra sitt dagliga arbete, inom mätning, byggnation, lantbruk, maskinkontroll, mätning av kablar och rörinstallationer, arkeologi, monitoring, utredning av olyckor och mycket annat.

SmartNet runtom i världen:

SmartNet Americas – satellitpositioneringstjänstSmartNet Europa – satellitpositioneringstjänstSmartNet Ryssland – satellitpositioneringstjänstSmartNet Australien – satellitpositioneringstjänst

SmartNet

Registrera dig på myWorld idag!

myWorld erbjuder kunder and sammarbetspartners att få utökad service, information och träningsmaterial.