GPS Week Rollover

Information om det kommende skift af GPS-ugenummer

GPS rollover week

 

Den 6. april 2019 skifter det GPS-ugenummer, der vises i navigationsmeddelelsen, fra 1023 til 0. Alle Leica Geosystems GNSS-modtagere, der er i drift i øjeblikket, påvirkes ikke af dette skift. Ikke desto mindre er det god praksis at benytte den nyeste firmware for at sikre den bedst mulige ydeevne. Se myWorld-portalen eller kontakt din lokale Leica Geosystems-repræsentant for at få de nyeste firmwareversioner. 


HVAD SKER DER? 
Den 6. april 2019 skifter det GPS-ugenummer, der vises i navigationsmeddelelsen, fra 1023 til 0. GNSS-modtageren skal kunne håndtere dette skift, da det i modsat fald kan resultere i en forkert dato på modtageren i form af 21/22 august 1999 (1024 uger tilbage). Denne forkerte dato kan medføre ukorrekte målinger og observationsdata.

HVORFOR FINDER DETTE SKIFT STED? 
Skiftet af GPS-ugenummeret (Global Positioning System) finder sted i GPS LNAV-meddelsen (Legacy Navigation) hver 1024. uge, fordi GPS-ugenummeret kun repræsenteres af 10 bit i LNAV-meddelelsen. Det næste skifte af GPS-ugenummer finder sted 18 sekunder før 0000Z-grænsen (Coordinated Universal Time) mellem den 6. og 7. april 2019.

HVORDAN HAR LEICA GEOSYSTEMS FORBEREDT UGESKIFTET? 
Skiftet af ugenummer er blevet simuleret ved hjælp af en GPS-signalgenerator. Vi har kørt test med de Leica Geosystems GNSS-modtagere, som er kommet på markedet siden 2004. Det drejer sig om produktfamilierne System 1200, GPS900, Viva GNSS og GR/GM/GG. De nyeste firmwareversioner blev installeret i alle de testede modtagere.  

På baggrund af de udførte test forventer vi ikke, at GPS-ugeskiftet vil forårsage nogen problemer med hensyn til signalsporing, positionering eller logføring af observationsdata. 

HVAD SKAL DU SOM KUNDE FORETAGE DIG FOR AT SIKRE, AT DRIFTEN IKKE FORSTYRRES? 
Du behøver ikke at foretage dig noget, da alle de Leica Geosystems GNSS-modtagere, der er i drift i øjeblikket, ikke påvirkes af dette ugeskift.  

Ikke desto mindre er det god praksis at benytte den nyeste firmware for at sikre den bedst mulige ydeevne. 


Kontakt din lokale Leica Geosystems-repræsentant, hvis du har spørgsmål til det kommende skift af GPS-ugenummer den 6.-7. april. 


FIND VORES KONTAKTINFO HER


___________________________________________________________________________________________________________


Referencehistorier

Læs, hvordan kunder verden over drager nytte af vores alsidige løsninger.