Leica 3D Disto

3D-præcisionsmåler og -målearbejdsværktøj til andre brugere end opmålere

Leica 3D DISTO™

Leica 3D Disto
Leica 3D Disto – lasermåler, trapper
Bevar kontrollen – uanset formen på rummet. Mål og registrer afstande, arealer, inklinationer og vinkler hurtigt og nemt – også utilgængelige punkter. Glemte mål og håndskrevne fejl hører fortiden til.

Rumscanning
Leica 3D Disto-søger
I automatisk eller manuel tilstand kan du måle hele rum, vægge, vinduer, strukturelle forbindelser eller trapper – fra et og samme opstillingspunkt.

Projektor
Leica 3D Disto – lasermåler, bad
Til punkt og prikke. Uanset om der er tale om loftsgitre eller projektlayout til gulve eller vægge, projicerer Leica 3D Disto dit design på alle overflader – punkt for punkt.

Værktøjer
Leica 3D Disto – lasermåler, galleri
Hurtige værktøjer inspirerer brugeren: Etabler en lodlinje, opret referencepunkter i højden eller overfør offset og placeringer.

3D-visualisering og -navigation
Leica 3D Disto – rumscanning

Den opgraderede Leica 3D Disto-software til smartenheder, der bruger Windows®, viser nu resultater i 3D. Med 3D-navigation er det hurtigt og nemt at kontrollere de opmålte punkter.

Værktøjer til øget effektivitet

  • Indbyggede "assistenter" vejleder dig i arbejdet
  • Mål fra én station – du skal blot pege mod målepunktet, trykke på målepunktet på skærmen, hvorefter 3D Disto   retter sig præcist mod målet og gennemfører målingen
  • Mål svært fremkommelige punkter, f.eks. taghjørner
  • Visning i realtid af målinger som tegninger på skærmen
  • De opmålte punkter vises præcist positionerede på kameradisplayet
  • Standardformater: fotos, DXF-filer, tekstfiler med ét tryk på en knap
  • Dataimport og -eksport på pc og USB-stik

Leica 3D DISTO version 3.0

Registrer dig på myWorld!

På vores platform, myWorld, tilbyder vi kunder og partnere en bred vifte af tjenester, information og træningsmateriale.

På vores platform, myWorld, tilbyder vi kunder og partnere en bred vifte af tjenester, information og træningsmateriale.

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.