Leica 3D Disto

3D-præcisionsmåler og -målearbejdsværktøj til andre brugere end opmålere

Leica 3D DISTO™

Leica 3D Disto
Leica 3D Disto – lasermåler, trapper
Bevar kontrollen – uanset formen på rummet. Mål og registrer afstande, arealer, inklinationer og vinkler hurtigt og nemt – også utilgængelige punkter. Glemte mål og håndskrevne fejl hører fortiden til.

Rumscanning
Leica 3D Disto-søger
I automatisk eller manuel tilstand kan du måle hele rum, vægge, vinduer, strukturelle forbindelser eller trapper – fra et og samme opstillingspunkt.

Projektor
Leica 3D Disto – lasermåler, bad
Til punkt og prikke. Uanset om der er tale om loftsgitre eller projektlayout til gulve eller vægge, projicerer Leica 3D Disto dit design på alle overflader – punkt for punkt.

Værktøjer
Leica 3D Disto – lasermåler, galleri
Hurtige værktøjer inspirerer brugeren: Etabler en lodlinje, opret referencepunkter i højden eller overfør offset og placeringer.

3D-visualisering og -navigation
Leica 3D Disto – rumscanning

Den opgraderede Leica 3D Disto-software til smartenheder, der bruger Windows®, viser nu resultater i 3D. Med 3D-navigation er det hurtigt og nemt at kontrollere de opmålte punkter.

Værktøjer til øget effektivitet

  • Indbyggede "assistenter" vejleder dig i arbejdet
  • Mål fra én station – du skal blot pege mod målepunktet, trykke på målepunktet på skærmen, hvorefter 3D Disto   retter sig præcist mod målet og gennemfører målingen
  • Mål svært fremkommelige punkter, f.eks. taghjørner
  • Visning i realtid af målinger som tegninger på skærmen
  • De opmålte punkter vises præcist positionerede på kameradisplayet
  • Standardformater: fotos, DXF-filer, tekstfiler med ét tryk på en knap
  • Dataimport og -eksport på pc og USB-stik

Registrer dig på myWorld!

På vores platform, myWorld, tilbyder vi kunder og partnere en bred vifte af tjenester, information og træningsmateriale.

Kontakt Leica Geosystems

Find din lokale kontaktperson i salg, support og teknisk service.