Leica MC1

3D-maskinstyringssoftware til din byggeplads

MC1

For at støtte digitaliseringen af den tunge byggeindustri tilbyder Leica Geosystems en revolutionerende softwareplatform til alle maskinstyringsløsninger. Leica MC1 konsoliderer alle maskinstyringsløsninger i en universel softwareplatform til styring og automatisering af alle kraftige entreprenørmaskiner.

Ved at sammenligne designmodellen til den faktiske placering af maskinens skærekant, f.eks. skovlen eller bladkanten, hjælper MC1-maskinstyringssoftwaren brugeren med at placere maskinen, så det planlagte design kan opfyldes. MC1-softwaren styrer automatisk placeringen af maskinens skærekant og øger effektiviteten for operatørerne på byggepladserne.

Leica MC1 understøttes af en robust hardwareplatform med Leica MCP80-panelet og MDS-seriens dockingstation, så man kan skifte panelet fra maskine til maskine på byggepladsen. Den nye MC1-platform er fuldt integreret i arbejdsgangene for tungt byggeri, der understøttes af den cloud-baserede Leica ConX-produktivitetsplatform til mere effektiv håndtering af tunge anlægsprojekter.


Forbedret datahåndtering


MC1-softwaren forenkler håndteringen af designdata og er åben for alle standard-datatyper til design. Det giver mulighed for et fleksibelt dataflow til at støtte de almindelige arbejdsgange på byggepladsen. Alle maskiner på byggepladsen, såvel som Leica Geosystems' field-løsning iCON site, kører nu på den samme design-datastruktur. Derfor er datakonvertering unødvendig. Desuden garanteres problemfri dataoverførsel mellem maskiner, feltenheder på byggepladsen og kontoret.

Reducere omkostninger, øge produktiviteten


Det ensartede softwaredesign af alle styringsløsninger til tunge maskiner reducerer vores kunders uddannelsesbehov og optimerer deres indlæringskurve. Den samme softwareplatform kan bruges sammen med forskellige sensorkonfigurationer for bedre skalerbarhed og uddannelse. Desuden drager installatører fordel af de forenklede installations- og serviceprocesser.

Enklere arbejde


Udfør arbejdet hurtigere med høj præcision ved hjælp af en intuitiv og brugervenlig brugergrænseflade. Arbejd mere effektivt med MC1-funktionerne til logning af overflader på gravemaskiner, dozere, gradere, tromler og sneryddere. Overfladeloggen vises live på køreskærmen som et varmekort, hvor farverne viser afstanden fra værktøjskantens historik til målhøjden. Med Modify Models kan maskinføreren følge arbejdets fremskridt live på MC1-skærmen. Et intelligent licenssystem gør det nemt at tilføje en ny maskinløsning, så brugerne har fuld fleksibilitet i deres maskinstyringsløsninger.

Skærp opmærksomheden omkring sikkerhed


PA80 integrerer en unik alarmløsning med MC1 maskinstyringssoftwaren for at skærpe medarbejdernes opmærksomhed og hjælpe med at forhindre ulykker på byggepladsen. Maskinføreren modtager visuelle og hørbare advarsler direkte på displayet i kabinen. Medarbejdere, der bevæger sig rundt til fods med en PA10-tag, kan udløse en panikalarm, der giver føreren besked om PA10 eller PA80 inden for 50 m. Integration med MC1 betyder mindre hardware i førerhuset og ét fokuspunkt, der vil øge maskinførerens overblik over byggepladsen.

Kontakt os om maskinstyring

Kontakt os for mere information om vores maskinstyringsløsninger.
Kontakt os for mere information om vores maskinstyringsløsninger.
CutandFillWExcavators1

Leica ConX

Datadeling i realtid til hele byggeprojektet.

Leica-Academy

How-to videos from LMC Academy

Understanding Leica Geosystems machine control solutions - how to get started and become more effective using them.

MCP80

Leica MCP80-kontrolpanel

Alsidigt 3D-maskinstyringspanel og dockingstation

Kontakt Leica Geosystems

Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.
Find din kontakt hos Leica Geosystems inden for salg, assistance og teknisk service.