EY-vaatimustenmukaisuusvakuutukset

Euroopan talousalueella (ETA) markkinoitavissa Leica Geosystems AG:n tuotteissa on oltava soveltuvien Euroopan yhteisön (EY) direktiivien merkinnät. Tuotteemme sisältävät aina tarvittaessa CE-merkinnän osoituksena siitä, että tuotteemme täyttävät terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat EU-standardit. EY-vakuutuksemme sisältävät valmistustiedot, tuotteisiin sovellettavat keskeiset direktiivit sekä vastaavat Euroopan standardit, mahdollisen ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron ja organisaatiota edustavan henkilön laillisesti sitovan allekirjoituksen.

EY-vaatimustenmukaisuusilmoitukset ovat saatavilla englanniksi ja ne on käännetty Euroopan yhteisön muille virallisille kielille.

Ota yhteyttä Leica Geosystemsiin

Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.
Etsi Leica Geosystemsin yhteyshenkilö myyntiä, asiakaspalvelua ja teknistä tukea varten.