Laserkeilausteknologian hyödyntäminen infrarakentamisessa

Laserkeilaus auttaa urakoitsijoita parantamaan tarkkuutta mittauksissa, alentamaan kustannuksia, tehostamaan yhteistyötä ja viime kädessä toteuttamaan laadukkaampia projekteja entistä tehokkaammin

Yksinkertaistettu tiedonkeruu


Urakoitsijat tarvitsevat nopean ja helpon pääsyn tarkkoihin ja hyödyllisiin tietoihin saattaakseen projektinsa päätökseen ajallaan, määräysten mukaisesti, kannattavasti, turvallisesti ja kestävästi. Laserkeilausteknologia tarjoaa nämä tiedot luomalla digitaalisen kaksosen reaalisesta kohteesta. Teknologia hyödyntää laserkeilaimia ja ohjelmistoja tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja muuttamiseen hyödyllisiksi digitaalisiksi aineistoiksi, joita voidaan hyödyntää päätöksenteossa. Tietoja voidaan käyttää moniin erilaisiin tarkoituksiin infraprojekteissa, esimerkiksi seuraaviin:

  • Erilaisten maastojen laserkeilaus ja kuvantaminen
  • Suunnitteluprosessin optimointi
  • Aineiston avulla voidaan luoda yksityiskohtaisia toteumaraportteja, analyyseja ja laatutarkastuksia
  • Monitorointiratkaisut ja lopullisen rakenteen seuranta ja hallinta

Kerätyt tiedot tarjoavat digitaalista dataa projektin todellisista olosuhteista, jota kaikki projektien osapuolet voivat hyödyntää. Aineistoa voidaan käyttää projektien, ympäristöjen ja infraverkostojen visualisointiin ja analysointiin sekä koneohjauksen prosesseissa, luoden puitteet autonomiselle tulevaisuudelle Smart Digital RealityTM -tekniikan avulla.Poista epävarmuustekijöitä


Laserkeilainratkaisut voi auttaa projektin kaikissa vaiheissa aina hankeen aloituksesta ja suunnittelusta, projektin edistymisen seurantaan ja toteutumien dokumentoimiseen. Helppoja työnkulkuja käyttämällä projektin tiedot voidaan tallentaa digitaalisesti, jotka auttavat poistamaan epävarmuustekijöitä, osoittamaan epäjohdonmukaisuuksia ja estämään virheitä. Tämä mahdollistaa tietoihin pohjautuvan päätöksenteon ja parantaa tehokkuutta koko projektin ajan.

 

Minimoi riskit


Laserkeilausteknologian avulla on helppo skannata ja tallentaa todellinen kohde yhdeksi tietolähteeksi. Työnkulku on yksinkertainen ja nopea: voit suorittaa keilauksia turvallisesti häiritsemättä käynnissä olevia toimintoja. Laitetta voidaan käyttää tarvittaessa turvaetäisyydeltä ilman, että sinun välttämättä tarvitsee kiivetä korkealle tai syvälle kaivantoihin. Digitaalisten tietojen avulla vähennät inhimillisiä virheitä, mikä takaa luotettavan suunnittelun, lisää tuottavuutta sekä ennustettavamman budjetoinnin.


Tehosta viestintää


Laserkeilausteknologia tarjoaa laadukasta tietoa kaikille projektin osapuolille. Päätöksentekijät voivat nähdä rakennustyömaan digitaalisesti ilman, että heidän tarvitsee mennä paikan päälle. Työmaan ja toimistojen välinen yhteistyö tiimien ja yritysten välillä on tehty yksinkertaiseksi automatisoitujen työnkulkujen ja tehokkaan tiedonjaon ansiosta.

Vastaa tulevaisuuden tarpeisiin


Paranna riippumattomuutta lisäämällä yrityksen sisäistä osaamista laserkeilauksen avulla. Työmaalla kerätty aineisto ja täydellinen digitaalinen tieto projekteista antaa kilpailuetua ja luo puitteet autonomiselle tulevaisuudelle. Automatisoidut työnkulut ja koneohjauksessa hyödynnettävä data tarjoavat oikeat tiedot oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Haluatko lisätietoa, verkkoesittelyn tai tuotekohtaista tietoa? Ota meihin yhteyttä, niin kerromme miten sinä voit hyödyntää laserkeilausteknologiaa.


Ratkaisumme


Asiakaskokemuksia


Lisätietoa aiheesta