Vinkkejä merkintänäkymiin Captivatessa

Captivate

Leica Geosystemsin sovellusinsinööri Paul Dainty kertoo Leica Captivate -ohjelmiston merkintäsovelluksissa saatavilla olevista näkymistä sekä joistakin niiden ominaisuuksista ja asetuksista.

1. Merkintäsovellusten merkintänäkymät

Leica Captivate -ohjelmistossa on useita merkintäprosessia helpottavia näkymiä. Esimerkiksi Stakeout-, Stakeout Line- ja Stakeout Road -sovelluksissa merkintänäkymien ulkoasu on hyvin samanlainen, joten käyttöliittymä pysyy tuttuna, vaikka tehtävät vaihtelevatkin. Sovelluksissa on myös samat näkymät, jotka on kuvattu tarkemmin alla.

2. 2D- ja 3D-näkymät

Kaikki merkintäsovellukset voivat hyötyä 3D-näytöstä, jossa merkintöjä voidaan tehdä joko 2D- tai 3D-näkymässä. Samalla annetaan merkintäpaikkaa koskevat tiedot, jolloin käyttäjä voi siirtyä vapaasti 3D-näytössä. Tämä näkymä soveltuu erinomaisesti työskentelykohteen tarkasteluun ja merkittävien kohteiden valitsemiseen.

   

 

3. Merkintänäkymä

Merkintänäkymää voidaan ajatella perinteisenä näkymänä, jossa merkintää on yksinkertaistettu nuolilla ja ohjearvoilla. Tämä on todennäköisesti eniten käytetty merkintänäkymä työmaalla, sillä sen grafiikka on selkeää ja suurikokoista, ja käyttäjän valittavissa olevien viitevaihtoehtojen ansiosta merkintä on helppoa ja vaivatonta. Tämä on erityisen hyödyllistä haastavissa työmaaolosuhteissa.

4. Siirtymisnäkymä

Siirtymisnäkymä on Captivaten uusi ominaisuus. Tämä 3D-näytön tehokasta grafiikkaa hyödyntävä konsepti muistuttaa auton navigointijärjestelmää, jossa näkymä perustuu käyttäjän kulloiseenkin sijaintiin ja ajosuuntaan. Siirtymisnäkymässä 3D-näyttö tuntuu ikään kuin seuraavan käyttäjää tämän liikkuessa, ja suuntanuoli näyttää suunnan. Näkymä toimii parhaiten, kun käytössä on taustatietoja, kuten edellinen piste tai CAD-dataa.

 

 

5. Merkintänäkymän valinta – suuntanuolten tyypit

Merkintänäkymässä käyttäjä voi valita, miten hänet ohjataan merkintäkohtaan. Hän voi esimerkiksi valita suuntanuolten tyypin, eli siirrytäänkö niiden avulla eteen- ja taaksepäin, vasemmalle ja oikealle vai suunnan ja etäisyyden mukaisesti. Eteen- ja taaksepäin- ja vasemmalle ja oikealle -toiminnossa käyttäjälle näytetään ruudukko, jossa hän voi siirtyä joko sivusuunnassa tai eteen- tai taaksepäin. Suunta ja etäisyys -toiminnossa käyttäjälle annetaan ohjeet siitä, kuinka paljon hänen pitää kääntyä ja kuinka pitkälle hänen tulee mennä tuohon suuntaan. Käyttäjä voi valita haluamansa asetukset mieltymystensä ja tilanteen mukaisesti.

6. Merkintänäkymän valinta – siirtymisohjeet kojeen takaa katsottuna

Merkintänäkymässä käyttäjä voi valita kohteen, josta käsin hän haluaa tehdä merkinnät. Hän voi valita asetusvalikosta merkintäohjeiden kiintopisteeksi esimerkiksi näkymän kojeen takaa. Tämä näytetään merkintänäkymässä graafisesti ja ohjeet annetaan ajatellen, että käyttäjä katselee mittauskohdetta kojeen takaa.

 

7. Merkintänäkymän valinta – siirtymisohjeet kohteen edestä katsottuna

Merkintänäkymässä käyttäjä voi valita kohteen, josta käsin hän haluaa tehdä merkinnät. Hän voi valita asetusvalikosta merkintäohjeiden kiintopisteeksi esimerkiksi kohteen, johon katse suuntautuu. Tämä voi olla vaikkapa koje, pohjoinen, tietty piste tai GNSS-tilassa aurinko. Katselukulma näytetään merkintänäkymässä graafisesti ja ohjeet annetaan ajatellen, että käyttäjä tarkastelee kohdetta mittauskohteen luota. .

8. Merkintänäkymän valinta – siirtymisohjeet viivan avulla

Merkintänäkymässä käyttäjä voi valita kohteen, josta käsin hän haluaa tehdä merkinnät. Hän voi valita asetusvalikosta merkintäohjeiden kiintopisteeksi esimerkiksi viivan. Se voi sovelluksesta riippuen olla joko vertailulinja, käytössä oleva viiva tai linjaus. Viivan suhteellinen sijainti näytetään merkintänäkymässä graafisesti ja ohjeet annetaan ajatellen, että käyttäjä seisoo mittauspisteessä ja katsoo viivaa pitkin eteenpäin.