Leica BLK3D

Reaaliaikainen korkealuokkainen 3D-mittaus kuvassa

Leica BLK3D

Leica BLK3D on reaaliaikainen kuvan 3D-mittausratkaisu. Leica BLK3D mahdollistaa tarkan mittaamisen kuvassa yhdistämällä mittausanturit, ohjelmiston ja laitteen tiedonkäsittelytoiminnot. Kaikki kuvat ovat täydellisiä ja tarkkoja 3D-mittaustietueita.

Verkkoyhteydet ja pilvipalvelut eivät ole tarpeen edistyneiden laskentatoimintojen ansiosta. Ammattilaiset voivat tehdä nopeampia päätöksiä päivittäisten työnkulkujen aikana – oli tehtävänä sitten mitata vaikeapääsyisiä paikkoja, luoda pohjapiirroksia, arvioida rakennusten asennuksia, dokumentoida rakennustyömaan edistymistä tai luoda mitattavia toteuma-asiakirjoja.

BLK3D-kuvauslaite
Ortokuvaus kulujen säästämiseksi

Tietoon pohjautuvat päätökset paikan päällä

Kuvan mittaustiedot ovat välittömästi saatavilla käsivaraisessa 3D-kuvauslaitteessa. Tiedot käsitellään laitteessa, ei vaadi täten tiedonsiirtoa tai verkkoyhteyttä.

Oivia ratkaisuja ilmakuvauksella

Olemassa olevien olosuhteiden kuvaus ja dokumentointi

Rakennussuunnitelmat vastaavat harvoin todellisuutta. Toteumaolosuhteita vastaavat mitattavat kuvat tukevat validointia, kohteiden hallintaa sekä tulevia saneerausprojekteja.

Taivaasta pilveen

Suurempi tehokkuus

Manuaaliset mittaukset ja dokumentoinnit vaativat aikaa ja ne voivat johtaa helposti virheisiin. Optimoitu mittaus, suunnittelu, tietojen kirjaus sekä syöttö digitaaliseen ratkaisuun .

BLK3D-työpöytäohjelmisto
Ortokuvaus kulujen säästämiseksi

Mitattavien kuvien dokumentointi

Mahdollistaa töiden dokumentoimisen täydellä visuaalisella ja mitattavalla projektiarkistolla hyödyntämällä olemassa olevia PDF-suunnitelmia. Kuvauslaitteen ottamat 3D-kuvat voidaan lähettää tietokoneeseen, jossa voit tarkastella ja muokata niitä BLK3D-työpöytäohjelmistolla.

Oivia ratkaisuja ilmakuvauksella

Olemassa olevien olosuhteiden kuvaus ja dokumentointi

Etäisyyden tai alueen mittaaminen 3D-muodossa hyödyntämällä BLK3D-ratkaisun kuvausalgoritmeja. BLK3D-työpöytäohjelmisto varmistaa projektien hyvän järjestyksen ja mahdollistaa mittauksien viemisen CAD-piirustuksina tai JPG- ja PDF-muodossa.

Taivaasta pilveen

3D-mallintaja

3D CAD-mallien luonti mittauksista valinnaisella 3D-mallintajalla. 3D-mallintaja mahdollistaa mittojen ja geometrian viemisen 3D CAD -mallien (DXF tai DXG) luomiseksi.

BLK3D-verkkoratkaisu
Ortokuvaus kulujen säästämiseksi

Kuvaus

Mitattavan kuvan kuvaaminen BLK3D-kuvauslaitteella. Mahdollistaa mittauksien, tekstin tai merkintöjen lisäämisen työmaalla ennen kuvien jakamista tiimille.

Oivia ratkaisuja ilmakuvauksella

Jaa

Mitattavien kuvien julkaisu työmaalta tai toimistosta BLK3D-verkkoratkaisuun hyödyntämällä BLK3D Publisherin mobiili- tai työpöytäversiota. Jaa linkki BLK3D-verkkoratkaisun kuviin tekstiviestillä tai sähköpostilla, tai sisällytä ne projektiohjelmistoosi.

Taivaasta pilveen

Mittaus

Mittaa suuntaamalla ja napsauttamalla. Mahdollistaa huomautuksien lisäämisen, merkintöjä sisältävien kuvien tallentamisen sekä viemisen JPG-muotoon. BLK3D-verkkoratkaisu parantaa työmaan ja toimiston välistä tiedonsiirtoa.

BLK3D Imager

Tuo kenttäolosuhteet lähemmäksi päätöksentekijöitä BLK3D Autodesk BIM 360 DocsTM -integraation avulla. Katso lisätietoja alla olevasta videosta. Saatavana vuoden 2020 alkupuolella.Onko sinulla kysyttävää?

Contact BLK3D

Get in contact with our BLK3D sales for more information.
Get in contact with our BLK3D sales for more information.

How to capture reality

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

How to measure

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

Leica BLK3D

Lisätietoja BLK3D-laitteistoista, -ohjelmistoista ja -sovelluksista.
Lisätietoja BLK3D-laitteistoista, -ohjelmistoista ja -sovelluksista.