Rautatieinfrastruktuurin nopea ja turvallinen kuvaus

Täydellinen rautatieinfrastruktuurin kuvaus keskeyttämättä rakennustöitä muutamassa viikossa

Pegasus:Two_Gotthard_Tunnel_Grunder_Ingenieure_AG

PROJEKTI: Gotthardin perustunnelin koko infrastruktuurin kuvaus toteuma-asiakirjoja varten
ASIAKAS: Grunder Ingenieure AG
TUOTE: Leica Pegasus:Two
TAVOITE: Grunder Ingenieure AG sai tehtäväkseen toimittaa täydellisen inventaarion ja toteuma-asiakirjat Gotthardin perustunnelista käynnissä olevia rakennustöitä keskeyttämättä

Grunder Ingenieure AG sai tehtäväkseen toimittaa täydellisen inventaarion ja toteuma-asiakirjat Gotthardin perustunnelista. Leica Pegasus:Two -ratkaisun avulla he pystyivät kuvaamaan koko projektin tehokkaasti muutamassa viikossa käynnissä olevia rakennustöitä keskeyttämättä ja kaikkien sidosryhmien eduksi. Yritys valitsi Leica Pegasus:Two -ratkaisun vasta rakennettujen rautateiden infrastruktuurin kuvaamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti, jotta insinöörit voisivat käyttää mahdollisimman tarkkoja tietoja.

Lue lisää lataamalla koko tapaustutkimus

Kun Gotthardin perustunneli avattiin virallisesti kesäkuussa 2016 osana New Rail Link through the Alps (NRLA) -projektia, yli 20 vuoden rakennusprojektin ja 9,8 miljardin Sveitsin frangin tuloksena oli maailman pisin syvin liikennetunneli. Tunnelin pituus on 57 km, ja sen päällä on 2 300 metriä kiviainesta. Tunneli lisää Sveitsin Alppien läpi menevää liikennekapasiteettia pienentäen samalla matkustusaikaa Pohjois-Euroopasta Etelä-Eurooppaan yhdellä tunnilla. Minimaalisten kaltevuuksien ja leveiden kaarien ansiosta reitti on myös tasaisempi ja matalatasoinen, se on ainoastaan 550 m merentason yläpuolella. Koko tunnelijärjestelmän pituus on 152 km, se sisältää lisäksi lähes 50 km vasta rakennettuja rautatiekiskoja ulkona.

Kun rautateiden maanmittauksiin erikoistunut ja Leica Geosystemsin ratkaisuja jo pitkään käyttänyt Sveitsin johtava insinööritoimisto Grunder Ingenieure AG sai tehtävän Alptransit Gotthard AG -yritykseltä, he tiesivät sen olevan haastava mutta samalla historiallinen toimeksianto. Yksi päätehtävistä ennen rautateiden avaamista testikäytölle oli kuvata tunnelin koko infrastruktuuri toteuma-asiakirjoja varten.

"Koko projektissa on useita eri sidosryhmiä, ja meidän tehtävänämme oli rekisteröidä koko infrastruktuuri Sveitsin liittovaltion rautateiden infrastruktuuritietokantaa varten. Kaikki käyttäjät voivat nyt hyödyntää näitä tietoja", sanoi Gilbert Roulier, Grunderin kuvantamisen, laserskannauksen ja mobiilikartoituksen johtaja. "Tunnelin rakennustöiden ollessa käynnissä tunneliin pääsy ja ulkoiset kiskot olivat organisoinnin kannalta haasteellisia tekijöitä, jotka oli huomioitava insinöörien kanssa ja mittauslaitteita käyttäessä".

Yritys valitsi Leica Pegasus:Two -ratkaisun vasta rakennettujen rautateiden koko infrastruktuurin kuvaamiseksi turvallisesti ja tehokkaasti. Käyttäessään myös Leica Geosystemsin takymetrejä Grunder pystyi tarjoamaan täydellisen tietokannan 3D-kuvia ja pistepilviä kiskoista, kylteistä, pylväistä, sähkölinjoista sekä muista asennuksista ja rakenteellisista elementeistä.

Lue lisää lataamalla koko tapaustutkimus

Lataa koko tapaustutkimus

Lataa Leica Pegasus:Two -esite

Lataa Leica SiRail Suite -esite

Lorem Ipsum 1


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 2


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 3


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 4


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Original Accessories

Benefit from the quality, precision and reliability of Leica Geosystems original accessories.