Lisää tuottavuutta ja turvallisuutta kuvaamisen aikana

600 metriä tunnelia skannattu turvallisesti 40 minuutissa

ProScan_Elbe_Tunnel_DHPI

PROJEKTI: Nopea ja turvallinen kinemaattinen kuvaus Elben tunnelissa Saksassa
ASIAKAS: dhp:i
TUOTE: Leica ProScan
TAVOITE: Kolmen vanhemman tunneliputken dokumentointi kinemaattisella 3D-laserskannauksella ajankohtaisten ja tarkkojen inventaarioasiakirjojen luomiseksi Elben tunnelin liikennöitsijälle.

Kolme vanhempaa tunneliputkea kuvattiin kinemaattisella 3D-laserskannauksella ajankohtaisten ja tarkkojen inventaarioasiakirjojen luomiseksi Elben tunnelin liikennöitsijälle. Aikaisemmin tämä ei ollut mahdollista ilman huomattavaa käytön keskeytystä. Leica ProScan kuitenkin mahdollisti maanalaisen ympäristön nopean ja tarkan kartoituksen katkaisemalla käytön ainoastaan lyhyiksi ajoiksi yöaikaan.

Lue lisää lataamalla koko tapaustutkimus

Pohjois-Euroopan infrastruktuurin yksi tärkeimmistä elementeistä on noin 28 metrin (92 jalan) syvyydellä Elbe-joen alla: Hampurin Elben tunneli. Osana A7 Autobahnia se yhdistää Hampurin hansakaupungin etelä- ja pohjoisosan sekä Pohjoismaat Euroopan metropoleihin. Sen pituus on noin 3,3 km (1,9 mailia), josta noin 1 000 m (3 280 jalkaa) menee joenuoman alapuolella. Vilkkaimpina aikoina tunnelin neljän putken läpi ajaa päivittäin jopa 145 000 henkilö- ja kuorma-autoa.

Tämän tärkeän liikennereitin turvallisuuden takaamiseksi tulevaisuudessa kolme vanhempaa tunneliputkea kunnostettiin vuosien 2009 ja 2013 välillä moottoritietunnelien järjestelmiä ja toimintoja koskevien päivitettyjen ohjeistuksien mukaisesti. Valtion geotietojen ja maanmittauksen yksikkö antoi hampurilaiselle yritykselle Dr. Hesse und Partner Ingenieure (dhp:i) tehtäväksi dokumentoida tunneliputket kinemaattisella 3D-laserskannauksella. Tavoitteena oli tuottaa ajankohtaisia ja tarkkoja inventaarioasiakirjoja Elben tunnelin liikennöitsijälle (LSBG, tie-, silta- ja vesiverkostoista vastaava valtion yksikkö).

Tästä saatuja georeferoituja tietoja tullaan käyttämään mm. Elben tunnelin ylläpito- ja korjaustoimien suunnittelu-, rakennus- ja hallinnollisissa vaiheissa sekä tulevan Building Information Modelling (BIM) -mallintamisen pohjana.

Tunnelin geometrian lisäksi tätä varten oli tallennettava kaikki muutkin tunnelin kohteet ja laitteistot muutaman senttimetrin tarkkuudella. Tämä koskee syöttöjärjestelmiä ja turva-asennuksia, kuten seuraavia:

  1. Kuljetuslaitteistot
  2. Hätäuloskäynnit
  3. Hätäuloskäyntien opasteet
  4. Hätäpuhelimet ja toimintoja varten suunnitellut syvennykset
  5. Paloturvallisuusjärjestelmät
  6. Tuuletuskuilut
  7. Valaisujärjestelmät
  8. Kamerat
  9. Kaiuttimet, ja
  10. Liikennetelematiikan anturit ja tekniset käyttöjärjestelmät,

yhteensä yli 200 eri 3D-kohdetta.

Oikean menettelytavan valitseminen Koska Elben tunneli on kriittisen tärkeä Hampurin sisäisen ja ulkoisen liikenteen kannalta, toimenpide tuli suorittaa minimaalisilla käyttörajoituksilla. Täten oli selvää, että tehtävät tulisi suorittaa liikenteen ollessa vähäistä klo 22:00 ja 5:00 välillä, ja ainoastaan yksi tunneli voitaisiin sulkea kerrallaan.

Asiakkaan tarjouspyynnössä määritettiin nimeenomaan, että toimenpide olisi suoritettava kinemaattisella laserskannauksella. Tarjousvaiheen aikana arvioitiin useita eri ajoneuvopohjaisia ja liikkuvia skannausjärjestelmiä. Valintaprosessin tuloksena päätettiin käyttää p3d systems GmbH:n ProScan T-sarjan järjestelmää. Muiden ominaisuuksien ohella edullisena pidettiin Leica ScanStation P15:n helppoa integrointia, suuria keruunopeuksia sekä erittäin tarkkoja tallennuksia.

"dhp:i:n käyttämä kinemaattinen skannausjärjestelmä takaa maksimaalisen tarkkuuden ja täydellisen tiedonkeruun tunnelin koko rakenteesta. Luotamme tietojen laatuun ja pystymme samalla minimoimaan liikennehaitat tässä tärkeässä tunnelissa", kertoo Bernhard Cieslik, joka vastaa projektista valtion geotietojen ja maanmittauksen yksikön insinöörinä ja kunnan maanmittausjohtajana.

Lue lisää lataamalla koko tapaustutkimus

Lataa koko tapaustutkimus

Lataa Leica ProScan -esite

Lataa Leica ProScan -tietolomake

Lorem Ipsum 1


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 2


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 3


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem Ipsum 4


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Original Accessories

Benefit from the quality, precision and reliability of Leica Geosystems original accessories.