De app Compaction Control

Wij vervolgen onze reeks artikelen over de apps die beschikbaar zijn voor Leica Captivate.

De app die wij in dit artikel introduceren, kan helpen bij het verdichten van bouwmateriaal en daarom problemen met de structuur later voorkomen. Verdichten is een belangrijk onderdeel van het bouwproces en deze app kan u helpen het juiste verdichtingsniveau te bereiken dat voor elke laag materiaal nodig is.

 De app Compaction Control

Alle structuren, zoals wegen, spoorwegen, bruggen, funderingen van gebouwen, grondkerende structuren, grote afvoeren of pijpen, moeten worden gebouwd op funderingen van massieve materiaallagen. Wegen worden bijvoorbeeld gemaakt door lagen materiaal aan te leggen (eerst grotere stenen, dan kleinere stenen, dan lagen asfalt enzovoort).

Aangezien elke materiaallaag wordt gelegd, moet deze worden verdicht - dit wordt gewoonlijk gedaan door grote walsen of verdichters.

Elk materiaal moet worden verdicht tot een gespecificeerd verdichtingsniveau (gewoonlijk uitgedrukt als percentage).

Met de app Compaction Control kunnen herhaalde metingen worden uitgevoerd aan de bovenkant van het materiaal terwijl het wordt verdicht door de wals.

Wanneer u de app start, kan een nieuwe laag worden gemaakt. Dit betekent dat een reeks metingen wordt uitgevoerd bovenop een nieuw verdeelde laag materiaal. Verschillende punten moeten worden gemeten die gelijkmatig over het oppervlak van de laag zijn verdeeld.


Zodra er genoeg punten zijn gemeten, drukt u op F5 (Gereed). De wals/verdichtingsmachine gaat nu over de laag heen voor de eerste verdichtingsronde. Daarna wordt het tweede "niveau" gemeten, wat betekent dat dezelfde punten opnieuw worden gemeten.

Wanneer u metingen zonder reflector gebruikt, kan dit automatisch worden uitgevoerd met behulp van de functie Stake points auto in het menu Tools van de app (Gebruik Fn+F6 (Tools)). Als u deze functie gebruikt, vindt de app automatisch dezelfde punten op de oppervlakken die voor het eerste niveau zijn gemeten.


Zodra het tweede niveau van punten is gemeten, wordt een bericht weergegeven met het percentage eerste niveaupunten dat is gemeten op het tweede niveau (100% betekent dat alle punten op niveau 1 ook op niveau 2 zijn gemeten) en het gemiddelde hoogteverschil tussen de gemeten punten op niveau 1 en niveau 2.


Met het scherm Instellingen van de app kunt u bepalen bij welke verdichtingsverhouding het materiaal voldoende wordt verdicht. De standaardwaarde is 10%.


Om de verdichtingsverhouding te berekenen, neemt de app het hoogteverschil tussen niveau 1 en niveau 2 als 100%. Daarna worden de hoogteverschillen van de vervolgens gemeten niveaus met dit referentiehoogteverschil vergeleken.

Zodra het hoogteverschil tussen twee gemeten niveaus (ofwel na één ronde van de wals/verdichter over de laag) kleiner is dan de gedefinieerde limietpercentage (bijv. 10%) van het eerste hoogteverschil, markeert de app alle punten groen en informeert de gebruiker dat het materiaal voldoende is uitgerold en dat de verdichtingsspecificatie is bereikt.


Daarna worden de Verdichtingsresultaten weergegeven.


U kunt een stylesheet gebruiken om een uitgebreid rapport van de verdichtingsmetingen te maken.

Als materiaallagen niet genoeg zijn verdicht, kan dit later tot problemen in de weg leiden. Als lagen daarentegen te erg zijn verdicht, wordt er geld verspild. Deze app kan u helpen om elk van deze problemen te voorkomen.

Deze app kunt u downloaden van Leica myWorld en heeft een proefperiode, dus probeer de app gerust eerst uit voordat u deze aanschaft. Als u in deze app geïnteresseerd bent, neemt u contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Leica.

Case Studies

Ontdek hoe klanten van over de hele wereld oplossingen van Leica Geosystems inzetten op hun projecten.

Ontdek hoe klanten van over de hele wereld oplossingen van Leica Geosystems inzetten op hun projecten.

Contact opnemen met Leica Geosystems?

Vind uw lokale Leica Geosystems vertegenwoordiging voor verkoop, support en technische service.
Vind uw lokale Leica Geosystems vertegenwoordiging voor verkoop, support en technische service.