Duurzaamheid en milieu

Onze C02 footprint en CO2 reductiedoelstellingen

CO2-prestatieladderNL

 

Een groenere, eerlijkere aanpak

De mensheid staat voor een kritiek moment van gedeelde verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze planeet en de mensheid. We zijn er trots op activiteiten te ondersteunen die onze ecologische voetafdruk verkleinen en milieurisico's beperken en tegelijkertijd innovatie stimuleren. Als duurzaamheidspartner nemen we deel aan de klimaatplannen en het klimaatbeleid van onze klanten en van overheidsinstanties en inspireren we anderen tot een groenere, eerlijkere aanpak.

Zoals veel bedrijven tegenwoordig willen we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hexagon heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelen die als inspiratie dienen voor onze lokale beleid. Hexagon is vastbesloten om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn voor niveau 1, 2 en 3 op de C02 Prestatieladder (directe uitstoot) en al onze directe leveranciers zullen tegen 2023 worden onderworpen aan duurzaamheidsaudits. Leica Geosystems B.V. streeft lokaal naar niveau 3 op de C02 Prestatieladder.

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.           

 

 

CO2 Prestatieladder

Om deze doelstellingen te bereiken laat Leica Geosystems B.V. zich certificeren volgens de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. De CO2-Prestatieladder is oorspronkelijk in 2009 ontwikkeld door ProRail en sinds 2011 in eigendom en beheer van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

 

 

De laddersystematiek in het kort

 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. 

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

Leica Geosystems ontving in Oktober 2021 het certificaat dat bevestigd dat ons managementsysteem voor het CO2-bewust handelen voldoet aan niveau 3 van het handboek CO2-prestatieladder versie 3.1. 

 

 

CO2 Footprint

Om te kunnen meten of we voldoen aan onze doelstellingen houden we onze C02-uitstoot bij. We verzamelen de gegevens over onze verbruikte energie, bijvoorbeeld door het opvragen van ons brandstofverbruik, ons energieverbruik op kantoor en het bijhouden van onze vliegreizen. Hieronder vindt u de rapportages van onze C02-emmissies.


inventarisatie CO2-emissie 2019 H1 + H2 
inventarisatie CO2-emissie 2020 H1 + H2
inventarisatie CO2-emissie 2021 H1 + H2
inventarisatie CO2-emissie 2022 H1 + H2
inventarisatie CO2-emissie 2023 H1 + H2

 

 

Voortgangsrapportage en energie actieplan

Jaarlijks beoordelen we onze C02-reductie en kijken we welke kansen er liggen om tot verdere CO2-reductie te komen. Deze energiebeoordeling leggen we vast in rapportages:

Voortgangsrapportage en energie actieplan 2021 H1
Voortgangsrapportage en energie actieplan 2021
Voortgangsrapportage en energie actieplan 2022 H1
Voortgangsrapportage en energie actieplan 2022
Voortgangsrapportage en energie actieplan 2023 H1
Voortgangsrapportage en energie actieplan 2023

 

 

Samenwerking in de keten

Leica Geosystems werkt samen met andere bedrijven in de sector aan C02-reductie. We zijn aangesloten bij het keteninitiatief de Duurzame Leverancier. Dit platform ondersteunt bedrijven en opdrachtgevers bij het duurzaam opzetten van hun bedrijfsvoering en projecten. Daarbij wordt milieuverantwoord gehandeld en worden innovatieve methoden ontwikkeld om milieubelasting te verminderen. Duurzaam inkopen én voldoen aan duurzame eisen van opdrachtgevers is het uitgangspunt. Andere initiatieven

Onze afvoer van elektronische onderdelen afvoer is duurzaam georganiseerd via: Inleveren is terugkrijgen - Wecycle en in samenwerking met E-waste solved - Stichting Open (stichting-open.org). Daarnaast zijn wij aangesloten bij STIBAT voor het recyclen van onze afgedankte batterijen en accu's. Onze (internationale) productiefaciliteiten zijn  bovendien ISO 14001 gecertificeerd.  

Duurzaamheid bij Hexagon

We stellen ons een toekomst voor waarin het bedrijfsleven, de industrie en de mensheid hand in hand gaan op een duurzame manier.
We stellen ons een toekomst voor waarin het bedrijfsleven, de industrie en de mensheid hand in hand gaan op een duurzame manier.

ISO9001-14001 Certificaten

Het managementsysteem van Leica Geosystems AG is al sinds lange tijd ISO-gecertificeerd volgens de internationale standaard ISO 9001.
Het managementsysteem van Leica Geosystems AG is al sinds lange tijd ISO-gecertificeerd volgens de internationale standaard ISO 9001.