Wetenschap en onderwijs

Wereldwijde veranderingen begrijpen met behulp van wetenschappelijke en educatieve oplossingen

Archeologie en erfgoed

Leica ScanStation C10
Behoud van Afrikaans erfgoed (PDF)

Leica ALS70:
Angkor Wat's geheimen vrijgegegeven (PDF)

Architectonische wetenschap

Leica ScanStation C10:
Laserlicht op gotische architectuur (PDF)

Leica ScanStation P40 / P30
Geschiedenis digitaal vastleggen voor toekomstige generaties (PDF)

Civiele techniek

Leica 3D DISTO:
Gemeten gebouwonderzoek (PDF)

Leica Builder:
Van GeoDesign naar landschapsontwerp (PDF)

Geodesie en landmeetkunde

Leica TS30:
Leica TS30 meet hijskranen (PDF)

Leica Viva GS25, Leica Viva GS14, Leica Viva GS15:
Mobiele robots voorzien van de Leica GPS1200 (PDF)

Leica GNSS Spider en Leica GMX902:
GNSS-waarnemingen van vulkanische activiteit in Sakurajima (PDF)