Laserscannen voor forensisch onderzoek en openbare veiligheid

Benut de kracht van puntenwolken onder andere voor herstel na calamiteiten, veiligheidsplanning, onderzoek plaats delict, grenscontrole of het maken van routekaarten.

Public Safety

De openbare veiligheid is afhankelijk van hoe snel en nauwkeurig u locaties waar een incident heeft plaatsgevonden kunt documenteren en belangrijke feiten aan uw collega's en het publiek kunt doorgeven.

Al te vaak lopen veld en kantoor niet synchroon, maar met de oplossing voor openbare veiligheid van Leica Geosystems kan de informatiestroom naadloos en realtime van rechercheurs ter plaatse naar collega's op kantoor doorlopen. Eenvoudig locaties scannen, verwerken en publiceren om visuele rondleidingen, zog. walkthroughs, te maken en ervoor te zorgen dat u al bij de eerste keer alles vastlegt wat nodig is.

Door de oplossing van Leica Geosystems hoeft personeel niet opnieuw een plaats delict te betreden, wat contaminatie van de locatie tegengaat, met name doordat het ervoor zorgt dat u alle gegevens voorhanden heeft om de plaats delict te kunnen anayseren en overtuigend bewijs te kunnen leveren. Onze oplossingen dekken een scala aan afzonderlijke taken met de hoogste precisie en leveren kwalitatief hoogwaardige rechtsgeldige documentatie. Wij werken samen met politiedepartementen en rechercheteams en ondersteunen dit belangrijke werk met onze oplossingen van laserscanners tot incidentkarteringssoftware.

 


Case Studies

JFK: New light on a tragedy

Solving one of the most well-known historical mysteries of the 20th century with 3D laser scanning.
Solving one of the most well-known historical mysteries of the 20th century with 3D laser scanning.

Homicide scene

Kansas crime lab’s trial test of new Leica Geosystems 3D laser scanner at a homicide scene provides a powerful demonstration of the forensic tool’s benefits.
Kansas crime lab’s trial test of new Leica Geosystems 3D laser scanner at a homicide scene provides a powerful demonstration of the forensic tool’s benefits.

Two terrorist attacks

Killeen, Texas Police Department Forensic Team, using a Leica Geosystems 3D scanner, plays a crucial role in crime scene mapping of two notorious high-profile incidents.
Killeen, Texas Police Department Forensic Team, using a Leica Geosystems 3D scanner, plays a crucial role in crime scene mapping of two notorious high-profile incidents.

Investing in supporting police procurement

How Leica Geosystems has built up a deep understanding of collision and crime-scene investigation work
How Leica Geosystems has built up a deep understanding of collision and crime-scene investigation work

Why Police are using the Leica BLK360 for Laser Scanning Major Crime Scenes

South Wales Police has found the BLK360 works well in confined indoor spaces, enabling them to rapidly and accurately capture crime scenes and then ‘revisit’ them much later.
South Wales Police has found the BLK360 works well in confined indoor spaces, enabling them to rapidly and accurately capture crime scenes and then ‘revisit’ them much later.

Leica Aibot AX20 gets put through its paces by the British military

The Ministry of Defence has extensively tested the Leica AX20 Aibot aerial surveying copter, via a specialist unit which oversees the development and innovation of cutting-edge remotely piloted aircraft systems.
The Ministry of Defence has extensively tested the Leica AX20 Aibot aerial surveying copter, via a specialist unit which oversees the development and innovation of cutting-edge remotely piloted aircraft systems.

 

 

 

Infographic - 15 Steps to Digitise your Forensics Workflow

Public safety officials have one chance to document a scene and there is no room for error. From ensuring the exact capture of a crime or accident scene so no critical piece of evidence is left out to quickly clearing an incident to restore normal operations, these professionals need precision, speed and safety. Leica Geosystems offers the tools you need to document scenes quickly and accurately and communicate results to colleagues with confidence.

Featured Products

 

Laser Scanning Industry Applications

With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.

Contact our laser scanning experts

Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.

Leica 3D DISTO versie 3.0

Recreating crime scenes with Laser Scanning

Reporter caught up with Johnson's County Sheriff Office criminalistics laboratory during HxGN LIVE 2018 to learn how laser scanning solutions is bringing people back to any crime scene.

Hoe de Leica RTC360 een enorme stap voorwaarts betekent voor het werk van openbaar veiligheidspersoneel

3D laserscannen voor professionals in de openbare veiligheid heeft een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. Of het nu om een moord gaat of om verkeersongevallen, nog nooit eerder was een rechercheur in staat om de plaats van het incident met een dermate hoge nauwkeurigheid vast te leggen.

De toekomst van laserscannen

Vastleggen van plaatsen waar een delict of ongeval heeft plaatsgevonden, direct juridisch steekhoudende documentatie en bewijzen leveren waarbij elk detail geregistreerd is - technologie heeft de manier waarop openbaar veiligheidspersoneel werkt nu al ingrijpend veranderd.
Vastleggen van plaatsen waar een delict of ongeval heeft plaatsgevonden, direct juridisch steekhoudende documentatie en bewijzen leveren waarbij elk detail geregistreerd is...

Are you ready for the new ISO/IEC standards?

The new validation process puts 'the science behind the science' of investigating crime scenes.
The new validation process puts 'the science behind the science' of investigating crime scenes.

The CSI Effect HDS Webinar

The HDS product management team discuss and demonstrate the key aspects of our HDS solutions from the approach of traditional crime scene investigation response.
The HDS product management team discuss and demonstrate the key aspects of our HDS solutions from the approach of traditional crime scene investigation response.