De nieuwe Controleren & Justeren-functie van de Leica RTC360

Sneller en eenvoudiger dan ooit tevoren de hoeknauwkeurigheid controleren en verbeteren, direct in het veld.

Bij Reality Capture met de 3D laserscanoplossingen van Leica Geosystems, zou de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van uw meetapparatuur altijd op één moeten staan. Daarom hebben we de nieuwe Controleren & Justeren-functie geïntroduceerd in de Leica RTC360 3D laserscanner. Het is nu sneller en eenvoudiger dan ooit om de hoeknauwkeurigheid van uw RTC360 direct in het veld te controleren en verbeteren.

De 3D laserscanners van Leica Geosystems worden volgens de hoogste standaarden vervaardigt, geassembleerd, gejusteerd en gekalibreerd. Toch kunnen extreme temperatuurschommelingen, zware omstandigheden en harde schokken afwijkingen veroorzaken en in verloop van tijd de nauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Het is belangrijk dat laserscanners, net zoals andere optisch-mechanische meetapparatuur die aan zulke zware omstandigheden wordt blootgesteld, periodiek worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de meetresultaten aan de productiespecificaties voldoen. Deze periodieke controle kan door de gebruiker eenvoudig in het veld worden uitgevoerd door een korte en specifieke Controleren & Justeren-procedure te doorlopen.

Wat is Controleren & Justeren?
De Controleren & Justeren-procedure is een snelle, slimme en gebruikersvriendelijke oplossing die de gebruiker in staat stelt:

  1. De huidige hoeknauwkeurigheid van de RTC360 te controleren
  2. De hoekparameters te justeren om de hoeknauwkeurigheid van de RTC360 direct in het veld te verbeteren

Een vergelijkbare functie was al beschikbaar op de geavanceerde laserscanners Leica ScanStation P30/P40 en P50, maar de benadering, de snelheid en het gebruikersgemak van de Controleren & Justeren-procedure voor de RTC360 verschillen.

Wat is er uniek aan Controleren & Justeren voor RTC360?
Controleren & Justeren is een volautomatische, ongecompliceerde éénknops-procedure die in het veld eenvoudig binnen zes minuten kan worden uitgevoerd. Het heeft geen specifiek meetveld met een voorgeschreven configuratie van prisma's nodig, zoals andere vergelijkbare oplossingen die momenteel verkocht worden. Daarom is de functie aantrekkelijk voor gebruikers, omdat de procedure direct op de bouwplaats in een korte tijd kan worden uitgevoerd, zonder dat het veel moeite of invoer van de gebruiker vraagt, zoals het voorbereiden van het meetveld, het installeren van de prisma's en het richten op de prisma's.

Hoe werkt Controleren & Justeren?
De procedure is volautomatisch en heeft om de nieuwe hoekparameters en hoeknauwkeurigheid van de scanner te berekenen, niets meer nodig dan een dubbele scan op één positie. De functie zelf maakt gebruik van de punt-normaal-gebaseerde aanpak van de zelfkalibratie in het veld, die een parametervoorstelling maakt van de deviaties tussen twee oppervlakmetingen in de objectruimte in relatie tot de interne instrumentele deviaties, en ook van de hoekkalibratieparameters volgens het functionele kalibratiemodel van de scanner. Het justeren van de hoekkalibratieparameters wordt uitgevoerd door de deviaties tussen de geselecteerde ijkpunten in beide oppervlakken te minimaliseren met een optimaliseringsfunctie. Er worden geschikte ijkpunten geselecteerd aan de hand van de hoogste betrouwbaarheidsfactor, die voor elk gemeten punt wordt berekend aan de hand van afstand, hoogtehoek, puntintensiteit, normale deviatie en invalshoek. De directe omgeving speelt een grote rol in deze procedure aangezien de enige invoer voor het algoritme de gemeten punten in de meetscène zijn. Het is daarom van cruciaal belang dat de locatie van de scan zorgvuldig wordt geselecteerd aan de hand van de Controleren & Justeren-richtlijnen in de gebruikershandleiding. Voordat de nieuwe kalibratieparameters worden berekend, controleert het systeem eerst automatisch of de omgeving geschikt is. Als de omgevingsclassificatie aan alle vereisten voldoet, worden de huidige en de gejusteerde hoeknauwkeurigheid van de scannen en de nieuwe hoekkalibratieparameters berekend. Deze nieuwe parameters kunnen vervolgens worden toegepast om de hoeknauwkeurigheid van de scanner te verbeteren. Als de gebruiker de nieuwe hoekkalibratieparameters toepast, worden ze permanent in het instrument opgeslagen en automatisch toegepast op alle volgende metingen. De hoekkalibratieparameters kunnen op elk moment worden teruggezet op de fabriekskalibratiewaarden. Voor elke uitgevoerde Controleren & Justeren-procedure wordt er automatisch een PDF-rapport met informatie over de procedure gegenereerd en opgeslagen op de USB-stick.

Waarom is Controleren & Justeren gunstig?
De mogelijkheid om Controleren & Justeren uit te voeren zonder een speciaal meetveld is een groot voordeel voor gebruikers die de scanner regelmatig gebruiken op verafgelegen locaties. Stel voor dat uw scanner per vliegtuig van Europa naar Australië wordt verscheept voor een aankomend project - u kunt nooit zeker weten of de bagage zorgvuldig is behandeld tijdens de reis. Dit geldt evenzeer voor grof gebruik op de bouwplaats of voor blootstelling aan extreme omgevingsomstandigheden. Nadat de scanner is blootgesteld aan zulke ongunstige omstandigheden kan de gebruiker controleren of de hoeknauwkeurigheid van de RTC360 zich nog binnen de gespecificeerde waarden bevindt en kan hij of zij de hoeknauwkeurigheid verbeteren zonder hem naar een gecertificeerd servicecentrum van Leica Geosystems te hoeven sturen voor inspectie en kalibratie in de fabriek. De uitvaltijd voor scanwerkzaamheden wordt daarom drastisch verkort, wat de productiviteit op locatie behoorlijk opvoert en tegelijkertijd wordt het vertrouwen in de nauwkeurigheid van de scangegevens snel en moeiteloos vergroot.

Om de hoogste kwaliteit scangegevens te garanderen en consistent de beste resultaten te kunnen leveren is het van cruciaal belang om vertrouwen te hebben in uw meetapparatuur, ongeacht wat het heeft moeten doorstaan. De gespecificeerde nauwkeurigheid van de RTC360 kan eenvoudig op pijl worden gehouden door regelmatig de Controleren & Justeren-prodedure te doorlopen, zo blijft hij in topconditie.

Controleren & Justeren-functie voor de Leica RTC360 is geïntroduceerd in firmwareversie 3.0. U kunt de nieuwste versie van de firmware downloaden van Leica Geosystems' klantenportaal myWorld.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze laserscanportfolio.


Ziga Roskar
Productingenieur, Terrestrisch laserscannen
Reality Capture-divisie

Contact us about Laser Scanning

Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.
Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.

Educatieve artikelen en informatie

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Wat is 3D reality capture en wat houdt het in voor uw branche?

Laser Scanning Industry Applications

With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.
With the introduction of laser scanning, measuring and documenting is simplified and improved across all industries.