Leica HxMap 3D Modeller

De 3D-stadsmodelleermodule voor de hoogwaardige nabewerkingsworkflow van Leica HxMap

Leica Geosystems Airborne systeemsoftware - Leica Tridicon CityModeller

De Leica HxMap 3D Modeller Basic software-module is speciaal ontworpen voor de meest voorkomende taken bij het 3D-modelleren van steden. Het bestaat uit vier componenten:

 • HxMap CityModeller
 • HxMap TextureMapper
 • HxMap 3D Editor
 • HxMap Building Finder

Leica HxMap CityModeller – Automatisch genereren
De CityModeller geeft u de mogelijkheid om 3D-modellen van steden automatisch te genereren aan de hand van grondplannen van gebouwen en stereo-luchtfoto's en/of puntwolkgegevens. De brongegevens kunnen worden gecombineerd en individueel geprioriteerd.

Bij het gebruik van stereo-luchtfoto's worden puntwolken gebaseerd op het Semi Global Matching-algoritme berekend rondom het grondplan van het gebouw. Bovenop de bestaande grondplannen van de gebouwen worden met behulp van de puntwolkgegevens verschillende types daken en combinaties daarvan gemodelleerd. Tot slot worden de 3D-stadsmodellen gekruist met een digitaal terreinmodel (DTM).

Leica HxMap TextureMapper - Voorzie dak- en muuroppervlakken automatisch van textuur
De TextureMapper genereert automatisch texturen voor dak- en muuroppervlakken. Geo-gereferentieerde orthofoto's (nadir en oblique) en geo-gereferentieerde digitale terrestrische beelden zijn geschikte beeldbronnen.

Bij het genereren van de texturen wordt rekening gehouden met de occlusie en de invalshoek. Het meest geschikte beeld, of indien nodig, verscheidene beelden worden gebruikt om een gevel van textuur te voorzien.

Leica HxMap 3D Editor - Fotogrammetrisch werkstation
De 3D Editor is een volledig fotogrammetrisch werkstation voor stereo-luchtfotogrammetrie. De 3D-modellering van gebouwen wordt ondersteund door basiselementen van gebouwonderdelen, wat het creëren van modellen vereenvoudigt. Bestaande modellen van gebouwen kunnen worden verfijnd door details toe te voegen, zoals dakkapellen, schoorstenen en andere dakelementen. Een directe weergave in een 3D-venster geeft totale controle over het model vanuit alle perspectieven. De automatische snijpuntberekening met een DTM maakt het 3D-model af.

De 3D Editor ondersteunt alle veel voorkomende beeldformaten. Projectspecifieke configuratiebestanden en het gebruik van shutter-brillen voor stereoscopische analyse vereenvoudigen de bewerking.

De 3D Editor zorgt voor integratie van bestaande Shape- en DXF-bestanden en exporteert in formaten als DXF, VRML, ESRI SHP, multi patches, CityGML, KML / KMZ, OBJ.

Deze softwarecomponent kan als stereo-werkstation gebruikt worden op een PC met een voor stereo geschikte combinatie van grafische kaart en monitor. Als een voor stereo geschikt PC-werkstation niet beschikbaar is kan het in mono-modus gebruikt worden.

Leica RealCity BuildingFinder - Automatische objectherkenning en reconstructie
Wanneer luchtfoto's of Airborne LiDAR worden gebruikt, waarborgt de interactie van op elkaar afgestemde softwarecomponenten voor een  automatische workflow, van het vastleggen van beeld/LiDAR via 3D-puntwolken met hoge dichtheid tot het afgewerkte 3D-stadsmodel. Elk object is toegewezen aan een eigen semantische beschrijving. Elk object in dit stadsmodel kan hierdoor individueel geselecteerd, beheerd en verwerkt worden:

 • Het gebruik van blauwdrukken van gebouwen is niet nodig.
 • Volledig automatische herkenning van gebouw-objecten in 3D-puntwolken
 • Indien beschikbaar, gebruik van NIR-informatie voor classificatie van vegetatie
 • Genereren van geometerische onderdelen van gebouwen zoals muursegmenten en dakvlakken
 • Semantische beschrijving van gebouwen en onderdelen van gebouwen
 • Vrij te bewerken 3D-objecten van gebouwen
 • U heeft de optie om objecten volledig automatisch van fotorealistische texturen te voorzien met de RealCity TextureMapper
 • Exportformaten: CityGML, SHAPE, OBJ, VRML, Collada, KML/KMZ, Personal-GDB

Leica RealCity Webinar

Stedelijke kartering eenvoudig gemaakt met nieuwe generatie airborne sensor technologie

Contact opnemen met Leica Geosystems?

Vindt uw lokale Leica Geosystems vertegenwoordiging voor verkoop, support en technische service.