Leica Geosystems presenterer Leica iCON grade-løsningene til bulldosere og veiskrapere på alt-i-ett-programvareplattformen MC1

Ny Leica iCON-løsning blir en del av alt-i-ett-programvareplattformen MC1

On-boarding of dozer and grader on the MC1 platform

(HEERBRUGG, Sveits, 10. mars 2020) –Leica Geosystems, et selskap i Hexagon-konsernetkunngjorde i dag utvidelsen av deres Leica MC1 3Dalt-i-ett-maskinstyringsplattform med de nye Leica iCON grade-løsningenetilbulldosereogveihøvler. Den nye MC1-plattformen vil automatisk styrebulldosereogveihøvler på en presisogsikkermåte, samt hjelpemaskinførere med å sikrenøyaktighelning på alleoverflater samtidig som den avlastermaskinføreren.

Leica Geosystems fortsetter å utvide sin anleggsportefølje med brukervennligedriftskompatibleog lett integrerbare produkter, slik at maskinførere av bulldosereogveihøvler kan jobberaskeresikrereog mer nøyaktig, samtidig som de hele tiden deler sanntidsdata mellomfeltenog kontoret. Operatørene kan bruke det samme flyttbare MCP80-panelet til å kjøre den nye MC1 3D-maskinstyringsprogramvaren som et intuitivt alt-i-ett-system for bulldosereogveihøvler.

Operatørene kan dra nytte av enkle 1D- og 2D-løsninger med en ny ogforbedret Leica MLS820-
lasermottakersensor for bulldosereog Leica MUS1400 trisoniske sensor for veihøvlerKundenekanenkeltoppgraderetil 3D nårarbeidsstedettrengermerautomatiseringdokumentasjonellerhøyerenøyaktighet.

«Med den nyeløsningen der bulldosereogveihøvlerbrukersammemaskinvareogprogramvareplattform, er vi stolteav å kunnepresenteremarkedetsmestfleksiblemaskinstyringsløsningtilplaneringLøsningenevåretilbyr en modulærtilnærmingslik at kundenerasktkanendrekonfigurasjoneninkludertenkelellerdobbel GNSS, TPS, antenner i førerhusetellermontertskjæretuten at de endrekablerogsensorer»forklarer Kris Maas, som er produktsjef innen maskinstyringhos Leica Geosystems. «Vigirkundenefullfleksibilitettil å tilpasseløsningenerasktforulikearbeidssituasjoner.»

Digitalisertearbeidsprosesser i sanntid
Leica iGD3tilbulldosereogiGG3-løsningentilveihøvlerfungerer perfekt sammen med Leica ConXog gir ett fellessted for deling av prosjektfiler. Konfigurerbar automatisk loggføring av punkter på eksisterende anlegg under skjæret kan forløpendedeles med ConXog med det nye produktivitetsverktøyet kan brukereanalysereogovervåkeprosjektfremgangogvolumberegninger i sanntid.

 

Leica Geosystems – when it has to be right
Leica Geosystems, som er en del av Hexagon, har revolusjonert oppmålingsverdenen i nærmere 200 år, og lager komplette løsninger for profesjonelle brukere i hele verden. Leica Geosystems er kjent for utvikling av førsteklasses produkter og innovative løsninger. Profesjonelle brukere i mange ulike bransjer som f.eks. luftfart og forsvar, sikkerhet, bygg og produksjon, stoler på at Leica Geosystems løser alle deres geospatial-relaterte behov. Med våre presise og nøyaktige instrumenter, vår avanserte programvare og våre pålitelige tjenester leverer Leica Geosystems hver eneste dag verdier til alle som former fremtiden vår.

Hexagon er globalt ledende innen digitale løsninger for Autonomous Connected Ecosystems (ACE). Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har om lag 21,000 ansatte i 50 land, og en nettoomsetning på om lag 3.8 mrd. EUR.


Finn ut mer på hexagon.com og følg oss på @HexagonAB.

 

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.