Leica Geosystems lanserer nå en halvautomatisk funksjon for iXE3 3D med løsning for maskinkontroll til gravemaskiner

Automatisk kontroll av bom, skuffe, tiltskuffe og tiltrotator

(HEERBRUGG, Sveits, 10. mars 2020) – Leica Geosystems, et Hexagon-selskapkunngjordeidaglanseringen av den nyehalvautomatiskegravemaskinfunksjonen for iXE3 3D med løsning for maskinkontroll til gravemaskinerinkludertautomatisering av tiltskuffeogtiltrotator.


Løsningenstyrerbomskuffetiltskuffeogtiltrotatorautomatisk for raskereogmernøyaktig graving. Den nyehalvautomatiskefunksjonen lar operatørerutførekomplekseoppgaverreduserermanuellstyringøkereffektivitetenhastighetenognøyaktigheteniarbeidet.


«
Automatisering av gravemaskinen et anleggsområdeviløkeeffektivitetenognøyaktighetensamtredusereførertretthetogdrivstofforbruketJegeroverbevist om at en merfokusertogårvåkenoperatørvilredusererisikoen for ulykkerogkostbartekstraarbeid»,forklarer Kris Maas, Product Management Director, Machine Control Division hos Leica Geosystems.

 

Fleksibelogbrukervennliggravemaskinløsning

Den nyehalvautomatiskegravemaskinløsningenerbådefleksibelogbrukervennligog lar operatørenvelgeautomatiskbomstyringskuffestyring, tilt- ogrotasjonskontrolletterbehovogarbeidsoppgaver.

«Den halvautomatiskekonfigurasjonengjør at jegkanjobbe 30 % raskere med planeringenn en maskinutstyrt med en tradisjonellløsning for maskinkontroll», forklarerTorsten Walter, gravemaskinfører hos V&C Metzner GmbH iTyskland.

Den nyeløsningenerutviklet via den hydrauliskekontrollerenogkreverinstallasjon av en hydrauliskkontrollenhet. Den avanserte 3D-løsningen for gravemaskinstyring har flerenyefunksjoner:

Enkelaktivering av automatiskfunksjonved å draispaken

Beskyttelsen av overflatenhindrer at operatøren graver iandredeler av designoverflaten

Løsningenjustererskuffehøydenautomatisk for å redusereovergravingogunngåkostbartekstraarbeid

• Intelligent registrering av helling for automatisktilknytningtilriktigoverflatehelling under skuffen

Rotasjonsstyrttverrsnittkombinert med automatiskskuffeogtiltfunksjonersom matcher overflatenuavhengig av skufferotasjonen

 

Halvautomatiskgravemaskinviliførsteomgangværetilgjengelig for følgendemodeller:

• Liebherr 924 og Liebherr 926

• Case 210 og Case 250

• Doosan 255

• Hitachi 210 og Hitachi 300

• John Deere 210 og John Deere 300

 

Vednestelanseringvilhalvautomatiskgravemaskinværetilgjengelig for fleremerkeroganleggsmaskiner.

 

 

 

Leica Geosystems er en del av Hexagon, og utvikler komplette løsninger for profesjonelle brukere over hele verden. Dette har revolusjonert oppmålingsverdenen i 200 år. Leica Geosystems er kjent for å utvikle førsteklasses produkter og innovative løsninger. Profesjonelle brukere i mange ulike bransjer som luftfart og forsvar, sikkerhet, bygg og produksjon, stoler på at Leica Geosystems dekker alle deres geospatial-relaterte behov. Med våre presise og nøyaktige instrumenter, vår avanserte programvare og våre pålitelige tjenester leverer Leica Geosystems hver eneste dag verdier til alle som former fremtiden vår.

Hexagon er globalt ledende innen sensorer, programvare og autonome løsninger. Vi bruker data for å øke effektiviteten, produktiviteten og kvaliteten på tvers av industri, produksjon, infrastruktur, sikkerhet og mobilitet.

Teknologiene våre former urbane og produksjonsbaserte økosystemer som blir stadig mer tilkoblet og autonome for en skalerbar og bærekraftig fremtid.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har om lag 21,000 ansatte i 50 land, og en nettoomsetning på ca. 3.8 milliarder euro. Finn ut mer på hexagon.com og følg oss på @HexagonAB.


Kontakt:
Communications Team
Leica Geosystems AG
CH-9435 Heerbrugg
Sveits
media@leica-geosystems.com

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.