Kvalitetsinstrumenter til Fagskolen Oslo

Fagskolen, RTC360, BLK360, MS60, GS18i

– Samarbeidsavtalen mellom Fagskolen Oslo og Leica Geosystems AS sikrer at studentene våre får opplæring i bruk av avansert og moderne landmålerutstyr fra verdens ledende leverandør av presise instrumenter, sier faglærer David Bakken.

Sammen med faglærerkollega Steffen Hamborg ved Fagskolen Oslo gleder han seg til å vise studentene alle de nye instrumentene som skolen har anskaffet fra Leica Geosystems. David Bakken har vært prosjektleder for å etablere den nye linjen på fagskolen, BIM anlegg og infrastruktur. Av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning har de fått støtte til å etablere den nye linjen, samt til lokaler og utstyr på Kuben yrkesarena, der fagskolen holder til.

– Prosessen har pågått i to år. Leica Geosystems var med i anbudsprosessen hele tiden. Den nye linjen har 20 studenter, men det er til sammen over 400 studenter på fagskolen som vil ha glede av utstyr som dette. I alt 60 BIM-studenter ved Fagskolen Oslo får nå en instrumentpark som gjør det mulig å jobbe med modulbasert geometri, og all den informasjon som vi kan tilføre geometrien med. Bygg- og anleggsbransjen krever at man jobber modulbasert, der all informasjon ligger i 3D-modellene... 

 

Her finner du hele kundeintervjuer >>RTC360. BLK360, MS60, GS18i

Dette er instrumentene som fagskolen Oslo har kjøpt, fra venstre: Leica RTC360 3D Reality Capture Solution, Leica Nova MS60 multistasjon, Leica GS18 I med nettbrettet Leica CS35 og Leica BLK360 bildelaserskanner nederst til høyre.

 

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.