Leica Geosystems lanserer betydelig utvidede sikkerhetsløsninger

leicasafetybanner

(Heerbrugg, Sveits, 12. oktober 2021) Leica Geosystems, som er en del av Hexagon, lanserte i dag betydelige utvidelser av de modulbaserte sikkerhetsløsningene Leica iCON PA10 og PA80 for bygg og anlegg. Systemene har tidligere vært konsentrert rundt personer til fots, men utvides nå med kollisjonshindring i farlige miljøer med maskinsensorer, gjenstander og adgangsbegrensede soner.

Anleggsområder kan være farlige: tungtrafikk, store maskiner, dårlig sikt og blindsoner skaper potensiale for ulykker på anlegget. – Vi lever alle gjennom sansene våre, sier Brad Mullis, Product Manager for Personal Alert Systems hos Leica Geosystems. – Vi vet hva det innebærer når vi ser, hører eller merker regn, og vi endrer atferd ved å kle oss eller kjøre på en annen måte. Men det er våre handlinger. Hva med regnet? Hva om regnet kunne registrere vår tilstedeværelse? Hva om omgivelsene våre var oppmerksomme på oss?

Anleggsindustrien er konsekvent blant de tre bransjene i verden der det forekommer flest alvorlige personskader og dødsfall. Begrensning av disse risikoene var hovedmotivasjonen bak utviklingen av sikkerhetsløsningene i Leica iCON-porteføljen. Den utvidede sikkerhetsteknologien fra Leica Geosystems bidrar til å forebygge ulykker på anleggsområder. – Vi ønsker å tilby løsninger som beskytter eiendom og infrastruktur, men som først og fremst bidrar til at flere alltid kommer trygt hjem til familien etter en dags hardt arbeid, konkluderer Mullis.

Bruk av teknologi som integrerer et kollisjonshindringssystem med en personlig varslingsløsning kan være den beste investeringen for bedrifter som ønsker å forbedre produktiviteten og sikkerheten. Teknologien gir bedre oversikt og bedre tilbakemeldinger til operatørene, og personellet i felten kan minimere risikoen for personskader, nestenulykker og driftsstans. På anleggsområder er sikkerhetsløsninger en fornuftig investering, som bidrar til at alle kommer trygt hjem.

Eliminerer blindsoner: Leica iCON PA10 personlig varslings- og kollisjonshindringssystem

Leica iCON PA10 er en kollisjonshindringsenhet som brukes på anlegget for å få 360 graders oversikt over personer til fots rundt anleggsmaskinene. Den personlige varslingsenheten oppretter flere soner med opptil 50 meters rekkevidde og konfigurerbare varslinger rundt maskinene. Teknologien kan forutse potensielle interaksjoner mellom anleggsmaskiner og mannskap, generere lys- og lydsignaler samt vibrasjonsalarmer til både operatører og fotgjengere for å varsle om potensielle ulykker. Flere sensorer kan enkelt monteres på andre bevegelige gjenstander eller maskiner for å merke fast infrastruktur og soner som skal unngås. Dette har en betydelig innvirkning på blindsoner og de medfølgende risikoene for mennesker, drift og økonomi. På denne måten kan oppmerksomhet på sikkerheten bli en integrert del av samspillet mellom mennesker, produkter og kostbare ressurser på et anleggsområde.

Maskinstyringsløsningen har blitt enda smartere: integrert Leica iCON PA80 for sammenkoblet oppmerksomhet rundt sikkerheten

Brukere av den populære maskinstyringsplattformen Leica MC1 kan utnytte denne investeringen i en ny sikkerhetsløsning. Ved å integrere Leica iCON PA80 blir operatøren varslet automatisk via den samme skjermen som han allerede bruker til å betjene maskinen. Dette gir økt oppmerksomhet og umiddelbar respons uavhengig om operatøren bruker en bulldoser, en gravemaskin eller en annen anleggsmaskin med MC1-maskinstyringssystemet. Ved å bruke skyfunksjonaliteten i MC1 kan man også logge og distribuere hendelser slik at de kan visualiseres, analyseres eller rapporteres via eksisterende sikkerhetsstyringsprosesser.

- Ved å varsle personellet om mulige farer og samtidig registrere data om nestenulykker, bidrar Leica Geosystems' sikkerhetsteknologi til å beskytte både ansatte og til planlegging av fremtidig risikohåndtering, sier Tommi Kauppinen, Chief Innovation Officer i Machine Control Division hos Leica Geosystems. - Leica iCON PA10 og PA80 er spesialutviklet til dette formålet. Denne teknologien for kollisjonshindring og personlig sikkerhet er utviklet med hensyn til alle forholdsregler og etter mange samtaler og undersøkelser på flere anleggsområder. Det er spennende å se hvordan vår integrerte MC1-plattform utvides med flere aspekter med tanke på mennesker, produkter og verdifulle materialer, og gjør anleggsprosjekter mer effektive, mer produktive og sikrere.

Les mer om løsningen her: https://leica-geosystems.com/nn-no/products/machine-control-systems/awareness-solutions

Kundehistorier fra hele verden

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.
Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.