Det 20-årige samarbeidet mellom Benny Andersen og Leica Geosystems er bygget på et solid kunde/leverandør-forhold

Kundehistorie

Byggefirmaet bruker mange produkter fra Leica Geosystems

Forfatter: Lea Kristoffersen
Videoredigering: Pamela Almeida og Line Elmelund

Byggefirmaet Benny Andersen bruker en lang rekke produkter fra Leica Geosystems for å sikre kvalitetsresultater. Det 20-årige samarbeidet bygger på et solid kunde/leverandør-forhold basert på tillit og personlige relasjoner.

 

Benny Andersen spesialiserer seg på prosjekter relatert til bygg og anlegg, vann- og avløpssystemer og naturrestaurering. Firmaet har en årlig omsetning på fem til seks millioner euro, og ferdigstiller åtte til ti store prosjekter og mindre prosjekter per år, som for eksempel restaurering av innsjøer. Benny Andersen har samarbeidet med Leica Geosystems i mer enn 20 år, og eier en produktportefølje med blant annet 2D- og 3D-maskinstyringsløsninger for gravemaskiner, bulldosere, håndbetjente iCG60 smartantenner, såkalte rovere, for utstikking, samt rotasjonslasere og rørlasere. De har også leid en totalstasjon for et prosjekt med dårlig GNSS-signal.


Klargjøring til prosjektstart

Et prosjekt starter vanligvis med klargjøring av data. Entreprenøren leverer alle prosjektfiler til Benny Andersen i formatet .dxf eller .dwg. Filene sendes til det eksterne landmålingsfirmaet som Benny Andersen samarbeider med. Landmålingsfirmaet klargjør deretter filene og videresender dem til maskinene via Leica ConXet nettbasert verktøy for deling og visualisering.

Esbjerg kommune er entreprenøren for ett av prosjektene som Benny Andersen jobber med. Det er et parkprosjekt i et område som tidligere ble brukt til togreparasjoner. Utfordringen var at det øvre jordsjiktet var forurenset, og terrenget ble derfor renset og bygget opp igjen med bakker, gangveier og villblomster.

– Vi ble invitert til et møte med entreprenøren før prosjektstart, forklarer Thomas Dam, prosjektleder hos Benny Andersen. – Vi ble konsultert og anbefalte bruk av 3D-maskinstyring i dette prosjektet.

I dette komplekse prosjektet med mange detaljer, som bakker og gangveier, er 3D-maskinstyring godt egnet siden 3D-løsningen viser en forhåndsdefinert designmodell som inneholder all kartlagt informasjon med geografiske steder som en veiledning til maskinoperatøren. Landmålingsfirmaet klargjorde 3D-filene, og det ble gjennomført totalt tre revisjoner i løpet av prosjektet. Disse ble synkronisert med maskinene via ConX. Benny Andersen brukte flere gravemaskiner i prosjektet. En av fordelene er at 3D-modellen kan brukes i alle 3D-maskinstyringsløsninger uavhengig av maskin.

Finjustering med 3D-maskinstyring fra Leica Geosystems
– 
Mikkel jobber som maskinoperatør på CAT-gravemaskinen. Han har jobbet i firmaet i 20 år og med 2D og 3D siden 2017.


Sømløs integrering og oppgraderingsmuligheter er bare noen av fordelene med Leica Geosystems som en totalleverandør

Benny Andersen er også autorisert til å gjennomføre vann- og avløpsprosjekter. Benny Andersen har jobbet med et veiutbedringsprosjekt i sentrum av Esbjerg. I dette prosjektet brukte de to håndbetjente Leica iCON gps 60-smartantenner, rørlasere, 2D-maskinstyring og en leid totalstasjon for utstikking mellom bygninger, der GNSS-signalet var dårlig.
2D-maskinstyring for veiutbedringsprosjekter2D-maskinstyring var det rette valget i dette veiutbedringsprosjektet.

Fordelen med Leica Geosystems-lisenser er at de bygger på hverandre. For gravemaskinløsninger betyr dette at kunden alltid har 2D-konfigurasjonen tilgjengelig når de kjøper 3D-konfigurasjonen.

2D-maskinstyring er kanskje ikke optimalt i alle prosjekter, men den kan være en effektiv løsning. Et eksempel på det er veiutbedringsprosjektet der maskinstyring ble brukt til å utbedre bunnen av avløpssystemet for å sikre riktig helling. Smartantennen brukes til å stikke ut og måle dybden og hellinger, samt hvor dypt rørene ligger og høyden ved eiendomsgrensene.

VeiutbedringsprosjektCarsten Jørgensen bruker Leica iCON gps 6o for utstikking og måling av hellinger, kumlokk og avstanden mellom veien og husene.

– Det hender ofte at vi kombinerer disse produktene, forklarer Thomas. Vi kan bruke de samme filene både for gravemaskinen og roveren.

I parkprosjektet var det forurensede jordsjiktet merket med et oransje plastnett.

Dette arbeidet ble gjort manuelt mens gravemaskinen sto på den andre siden av anleggsområdet. Du kan bare starte roveren og merke av hvor plastnettet ligger, i stedet for å flytte maskinen rundt på området, fortsetter Thomas.

Foreman-løsningen

Benny Andersen har også jobbet med et annet kommuneprosjekt rett overfor en lokal togstasjon. Prosjektene inkluderte klargjøring av området for benker, busker, sykkelparkering, drikkefontener og fortau.

– Foreman-løsningen var til stor hjelp fordi alle prosjektdetaljene er merket av i designfilen, forklarer Thomas. Hvis vi måtte være oppmerksomme på kabler og lyktestolper kunne vi bare merke med en pinne, måle den og fjerne pinnen, så vi slipper å ha 300 pinner liggende rundt omkring. Vi starter roveren og utfører utstikkingen.


Bruk av produkter fra Leica Geosystems som dokumentasjon av utført arbeid

Produktkombinasjonen er også nyttig som dokumentasjon av utført arbeid.

– Vi bruker roveren som dokumentasjon på utførte målinger overfor entreprenørene. De bruker disse dataene i GIS-registreringen. Roveren kan enkelt måle langs et fortau eller sandunderlag. Tidligere måtte vi vente på landmåleren før vi kunne starte målearbeidet.

Det 20-årige samarbeidet mellom Benny Andersen og Leica Geosystems er bygget på et solid kunde/leverandør-forhold der de personlige relasjonene, kontinuiteten og produktkunnskapen kommer begge parter til gode.

Leica Geosystems er en totalleverandør til Benny Andersen

– Vi bruker kun produkter fra Leica Geosystems. Det er flott å kunne samarbeide med folk vi kjenner, avslutter Thomas.

 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.

Leica iCON iXE3 - 3D-system

Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.
Gravemaskinstyring for 2D- og 3D-applikasjoner: laser, GNSS eller TPS.