Bygging av hurtigforbindelse mellom Tyskland og Danmark

Eksempelstudie

Skrevet av: Karina Lumholt

Fehmarn Belt Fixed Link er en planlagt nedsenket tunnel som skal knytte sammen Tyskland og Danmark. Tunnelen skal gjøre det mulig å reise med tog på bare syv til ti minutter mellom landene, eller å kjøre på en firefelts motorvei. Når den 18 kilometer lange tunnelen står ferdig, vil den være verdens største tunnel i sitt slag, og den forventes å sysselsette opptil 3000 personer. Fehmarn Belt Fixed Link er et brukerfinansiert prosjekt til 7 milliarder euro, og forventes å være ferdig om nesten ni år. Den skal knytte Puttgarden på den tyske øya Fehmarn til Rødby på den danske øya Lolland. Sammen med Øresund-forbindelsen mellom København og Malmö kommer Fehmarn Belt Fixed Link til å knytte Skandinavia og Sentral-Europa tettere sammen gjennom den såkalte nord-sør-korridoren.


Forberedelser til tunnelen

Forberedelser til tunnelen
Forberedende byggearbeid til dette europeiske megaprosjektet.

Holbøll A/S, et dansk entreprenørselskap som utfører kvalitetsarbeid innen jord, betong, avløp og belegning for både private og offentlige utbyggere, spiller en viktig rolle i dette prosjektet, med jordarbeid til 56 broer på Ringsted-Rødby-linjen, hovedveien som skal krysse Danmark til tunnelinnløpet. Holbølls oppdrag til dette europeiske megaprosjektet inkluderer dreneringsarbeid og bygging av rampene til broene. Prosjektet, som har tatt tre år og forventes å være ferdig snart, er det største prosjektet selskapet noen gang har påtatt seg.

Selskapets suksess er basert på tilpasning til de nye utfordringene og endringene som hele tiden oppstår i markedet. Denne tilnærmingen førte til at selskapet vant en delkontrakt i forbindelse med jernbanenettet mellom Ringsted og Rødby. Holbøll har rundt 130 ansatte og en maskinpark på 22 maskiner med maskinstyring fra Leica Geosystems, og leverer innovative og bærekraftige løsninger til riktig tid og til avtalt pris.

Ved en av broene i Vordingborg bruker operatør Flemming Ove Nielsen Leica iCON GD4 3D-system på sin 61PX Komatsu bulldoser til det første grovarbeidet i byggingen av skråningene.

“Bulldoseren er svært effektiv til denne typen arbeid, fordi den kan flytte så mye jord, og med maskinstyring holder den riktig vinkel på skjæret”, forklarer Carl-Ole Holbøll, medeier og administrerende direktør i Holbøll. “Flemming bruker maskinstyring til å lage hellingene, og så tar gravemaskinene over for det endelige graderingsarbeidet”, sier Holbøll.

Den doble GNSS-løsningen til bulldosere er en fordel fordi skråningen er så bratt, og dobbel GNSS er nødvendig for å oppnå nøyaktig tverrhelling.

5 kilometer lengre nede langs jernbaneskinnene er en annen brorampe under konstruksjon. Gravemaskinen bruker Leica iCON iXE3 3D-system til det siste laget i rampeskråningen. Operatøren har brukt løsningen til å dokumentere høyden på de ulike jordlagene ved ganske enkelt å sette ned grabben og la iXE3 registrere høyden for dokumentasjons- og faktureringsformål. Dette sparer mye tid fordi operatøren ikke trenger å vente på at en landmåler skal dokumentere det utførte arbeidet for hvert lag.


Bygging av en grønnere korridor

Bygging av en grønnere korridor


Sammen med tunnelen skal oppgraderingen og utvidelsen av jernbaneforbindelsen mellom Ringsted og Lübeck gi kortere og raskere forbindelse. Fehmarn Belt Fixed Link er en del av det europeiske TEN-T-nettverket, som har til formål å forbedre effektiviteten i infrastrukturen og redusere miljøpåvirkningen. Målet med TEN-T er å flytte mer godstransport fra vei til jernbane, redusere energiforbruket og redusere trengselen på veiene. Infrastrukturen for jernbanetransport blir vesentlig forbedret fordi transport mellom Skandinavia og resten av Europa ikke lenger trenger å kjøre over Storebælt i Danmark, og jernbanestrekningen forkortes med 160 km.


Legger grunnen for de neste trinnene

Legger grunnen for de neste trinnene
Bruk av bulldoser til tungt jordarbeid.

Det ansvarlige selskapet, Femern A/S, har utført de neste trinnene ved å utvikle området der fabrikken til tunnelelementene skal bygges. Arkeologiske undersøkelser, forberedende infrastruktur til forsyninger og drenering er finansiert med 55 millioner euro. Utstyrt med Leica Geosystems har Holbøll A/S fått innledende kvalifisering for flere av de tilhørende prosjektene, inkludert drenering og flytting av åtte hektar Strandholm-innsjøen i Danmark.

Our Latest News

Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.
Find out about the latest happenings with Leica Geosystems brands.

Contact Leica Geosystems

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Want to learn more? We're here to answer your questions.

Reporter 86

Download Reporter PDF
Download Reporter PDF

Around the world customer images

Around the world. Any day. Any application.
Around the world. Any day. Any application.