Hvordan forbereder skianlegg seg til neste skisesong

Funksjon

Skrevet av: Lukas Ingold

Når løypeprepareringen skal utføres på en perfekt måte, bruker selv erfarne ansatte ved skianlegg i økende grad løsninger for nøyaktig 3D-måling av snødybde – for eksempel Leica iCON alpine snow management. Denne løsningen måler og visualiserer snødybden på displayet i prepareringsmaskinen med en digital terrengmodell som er opprettet ut fra bart sommerterreng uten snø.

De ansatte ved skianlegget som bruker informasjonen fra snøhåndteringssystemet, oppdager ofte til sin overraskelse at det er snø under maskinen, selv om systemet viser negativ snødybde. Årsaken ligger ofte i den underliggende terrengmodellen. På samme måte som skianlegg må vedlikeholde maskinparken før sesongen begynner, er det viktig å oppdatere feltdataene, det vil si terrengmodellen som brukes til måling av snødybde.


Hold dataene oppdatert

Lukas Ganahl og teamet hans fra Silvretta Montafon Bergbahnen GmbH i Østerrike bruker iCG70 T GNSS-rover til terrengmålinger.

Nøyaktig måling av snødybde avhenger av kvaliteten på designmodellen som brukes. De oppdaterte dataene må inkludere alle justeringer som er utført i terrenget og infrastrukturen i årets løp. Klargjøring av en ny løype, installasjon eller endring av en skiheis og andre endringer er blant aktivitetene som finner sted utenfor sesongen – og disse endringene må inkluderes i de eksisterende dataene. Dataene kan samles inn med en GNSS-rover, for eksempel Leica iCG70 T GNSS rover eller andre datainnsamlingsløsninger fra Leica Geosystems, og må inkluderes i terrengmodellene.

Innsamling av punkter for storskala kartlegging med Leica Pegasus:Backpack til terrengmodellen for verdenscupløypen i Ulricehamn i Sverige, med Viktor Kastanius fra Leica Geosystems.


Mer enn terrengmodeller

Det finnes to generelle typer terrengmodeller for 3D-måling av snødybde. Leica Geosystems bruker en modell av den kartlagte overflaten fra triangler i ulike størrelser. Fordelen med denne modellen er at detaljer i terrenget, for eksempel kanter, uregelmessigheter, store steiner og grøfter blir nøyaktig gjengitt i terrengmodellen som brukes til snøpreparering. I tillegg er nøyaktig kartlegging avgjørende når det skal skjæres ut veier eller grøfter, og for å unngå kollisjonsrisiko. Andre systemer bruker regelmessig fordelte punkter, vanligvis på 1 meter, som kartlegger overflaten i en fast ramme. Denne typen terrengmodell bruker en mindre datamengde, noe som gjenspeiles i nøyaktigheten til snødybden som måles.

Triangulert terrengmodus med godt synlige detaljer


Terrengmodell fra regelmessig fordelte punkter, med lavt detaljnivå


Er systemkomponentene dine oppdatert?

Leica iCON alpinePRO er et komplett styringssystem for hele infrastrukturen på skianlegget.

I likhet med andre datasystemer foretas det kontinuerlig forbedringer av maskinvaren og programvaren. Det anbefales alltid å bruke den nyeste programvareversjonen av målesystemet for snødybde – dette sikrer at alle funksjoner kan brukes optimalt.

Det samme gjelder de kontinuerlig oppdaterte systemkomponentene. Til skisesongen 2019/2020 lanserte Leica Geosystems MC1-programvaren for iCON alpine solution i tillegg til en nyutviklet sensorteknologi for 3D-måling av snødybde ved INTERALPIN i 2019. iCON alpine kan installeres på prepareringsmaskiner fra alle produsenter. PRINOTH tilbyr iCON alpine READY-KIT med alle sine prepareringsmaskiner, noe som reduserer tidsbruken til lokal installasjon og kalibrering av løsningen til bare én til to timer.


Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.