Klargjøring av anlegget og grovplanering

Maskinmottakere

Maskinmottakere for bruk med gravemaskiner.
Maskinmottakere for bruk med gravemaskiner.