Fylling, komprimering og finjustering

Leica iCON robot 60

Robotisk totalstasjon med høy ytelse for anleggsarbeid.
Robotisk totalstasjon med høy ytelse for anleggsarbeid.

Leica Viva TS16

Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.
Selvlærende totalstasjon for landmåling under alle forhold.