Eiendomsforvaltning og -inspeksjon

Leica CS25 GNSS plus

Rugged Windows 7 tablet with integrated high-accuracy GPS.
Rugged Windows 7 tablet with integrated high-accuracy GPS.

Leica Zeno 20

GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.
GIS håndholdt datainnsamler (Android) med svært presis GPS.

Leica Zeno Connect

Koble alle programvareapplikasjoner til den svært presise Zeno GPS-enheten.
Koble alle programvareapplikasjoner til den svært presise Zeno GPS-enheten.

Leica Zeno 5

Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.
Rugged entry-level GIS handheld with phone capabilities.