Design og visualisering

Leica Infinity

Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr på bakken.
Leica Infinity kontorprogramvare for geospatiale data er utviklet for håndtering, behandling, analyse og kvalitetskontroll av måledata fra felten, fra droner og måleutstyr...

MicroSurvey Software for land surveying

CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.
CAD drafting, least squares adjustment, and field mapping.

LISCAD

Surveying and engineering office software for field to finish.
Surveying and engineering office software for field to finish.