Underground Utility Location

Utility Detection Radar

Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.
Detect and identify utilities on site with ground penetrating radar technology.

DD220/DD230 SMART rør- og kabelsøkløsning

Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere
Leica DD SMART-søkere og DX Shield-programvare – Arbeid sikrere, raskere og enklere

Leica GS18 T

Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.
Verdens raskeste GNSS RTK-rover - immun mot magnetiske forstyrrelser og kalibreringsfri, nivellering er ikke nødvendig.

Leica Pegasus:Backpack

Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.
Enkel innhenting av data innendørs, utendørs og under jorden.

Programvare

Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.
Fullt integrerte programvareløsninger for deteksjon.