10 år med Leica iCON

Vi feirer ti år med dere, kundene våre innen bygg og anlegg, i fokus

Leica iCON for bygg- og anleggsbransjen

Vi feirer ikke bare tiårsjubileet til Leica iCON, vi feirer at vi i 10 år har hjulpet byggemannskaper å ta i bruk digitale metoder. 10 år med digitale løsninger som gjør dere tryggere i arbeidet. 10 år med skreddersydde løsninger som hjelper dere å jobbe raskere. 10 år med lavere kostnader og overholdte tidsfrister. 10 år med større fleksibilitet i felten. Og 10 års verdiskapning gjennom bransjens laveste totale eierkostnader. Og 10 år med å hjelpe dere å gjøre jobben deres, bare på en bedre måte. Og til slutt feirer vi 10 år med Leica iCON og fagfolkene som har satt sin lit til våre løsninger for å gjøre arbeidet mer presist, fleksibelt og produktivt.


Gratulerer med ti år med riktig utførte jobber


2012Skap flyt i arbeidsflyten

Leica Geosystems lanserer skreddersydde løsninger for arbeidsflyten i bygg- og anleggsbransjen.
Leica Geosystems lanserer skreddersydde løsninger for arbeidsflyten i bygg- og anleggsbransjen.

Bedre produktivitet

Vår forståelse av anleggsbransjen har hjulpet oss å utvikle programvareløsninger til bruk ute i felt, som perfeksjonerer arbeidsprosessene for bedre resultater og lønnsomhet.
Vår forståelse av anleggsbransjen har hjulpet oss å utvikle programvareløsninger til bruk ute i felt, som perfeksjonerer arbeidsprosessene for bedre resultater og lønnsomhet.

Kartlegging for fremtiden

Leica iCON Field-programvare. Skreddersydd for byggearbeid med kartsentrert betjening, intuitiv layoutnavigering og visuelle advarselssystemer med trafikklys.
Leica iCON Field-programvare. Skreddersydd for byggearbeid med kartsentrert betjening, intuitiv layoutnavigering og visuelle advarselssystemer med trafikklys.


2013En løsning som viser vei

iCON site introduserer en spesifikk applikasjon for anleggsarbeid for å støtte utstikking og oppretting av veielementer.
iCON site introduserer en spesifikk applikasjon for anleggsarbeid for å støtte utstikking og oppretting av veielementer.

Effektiv masseflytting

Volum-appen åpner for nye muligheter for nøyaktig beregning av volum og overflater, og gjør prosjektstyringen mer effektiv.
Volum-appen åpner for nye muligheter for nøyaktig beregning av volum og overflater, og gjør prosjektstyringen mer effektiv.

Flytter fjell

Enten den brukes med en maskin eller en målestang, forenkler utgravings- og fyllingsappen arbeidet med masseflytting og gir raskere overflatekontroller.
Enten den brukes med en maskin eller en målestang, forenkler utgravings- og fyllingsappen arbeidet med masseflytting og gir raskere overflatekontroller.


2014iCB og iCR60 – andre generasjons sensorer

Den eneste komplette porteføljen for bygg og anlegg som gir enkel overgang mellom alle støttede sensorer. Fortsatt like enestående!
Den eneste komplette porteføljen for bygg og anlegg som gir enkel overgang mellom alle støttede sensorer. Fortsatt like enestående!

Unngå forsinkelser

Automatisk oppsett og sporingsrutiner bidrar til enklere prosesser og færre forsinkelser.
Automatisk oppsett og sporingsrutiner bidrar til enklere prosesser og færre forsinkelser.

iCON telematics

iCON Field er den første løsningen med skybasert datautveksling og fjernstøtte ute i felten. I dag er den kjent som Leica ConX.
iCON Field er den første løsningen med skybasert datautveksling og fjernstøtte ute i felten. I dag er den kjent som Leica ConX.


2015Banebrytende oversikt

Det første 3D-visningsprogrammet i Leica Geosystems sin feltprogramvare som støtter 3D-design. Verden bygges i 3D, og feltprogramvare for bygg og anlegg må støtte byggingen av denne verdenen.
Det første 3D-visningsprogrammet i Leica Geosystems sin feltprogramvare som støtter 3D-design. Verden bygges i 3D, og feltprogramvare for bygg og anlegg må støtte byggingen av denne verdenen.

Nytt nettbrett, nye muligheter

Den nye, kompakte 7-tommers nettbrettet CC80 gir mer funksjonalitet og og produktivitet i byggearbeidet.
Den nye, kompakte 7-tommers nettbrettet CC80 gir mer funksjonalitet og og produktivitet i byggearbeidet.

Oversikt over fremdriften

Den dedikerte løsningen som setter formenn og arbeidsledere i stand til raskt å kontrollere designdata og overvåke fremdriften på anlegget, uten å gå ut av bilen.
Den dedikerte løsningen som setter formenn og arbeidsledere i stand til raskt å kontrollere designdata og overvåke fremdriften på anlegget, uten å gå ut av bilen.


2017Objektstøtte

Den første feltprogramvaren for bygg og anlegg som støtter modellbaserte layouter via IFC-data med full støtte for grafiske valg og et høydefilter for isolering av viktige jobbsegmenter.
Den første feltprogramvaren for bygg og anlegg som støtter modellbaserte layouter via IFC-data med full støtte for grafiske valg og et høydefilter for isolering av viktige jobbsegmenter.

Maskinstyring

Unik, fleksibel iCON Field-løsning for bulldosere, veiskrapere og planeringsmaskiner. En investering som gir imponerende avkastning takket være iCON smartantenner og feltkontrollere som kan brukes til både maskin- og anleggsposisjonering.
Unik, fleksibel iCON Field-løsning for bulldosere, veiskrapere og planeringsmaskiner. En investering som gir imponerende avkastning takket være iCON smartantenner og feltkontrollere som kan brukes til både maskin- og anleggsposisjonering.

Knytter sammen felt og kontor

Leica iCON prep introduserte en kontorversjon av iCON-feltprogramvaren, der brukerne kunne klargjøre prosjektene med riktige, importerte designdata og enkelt dele dem med feltmannskapene via Leica ConX uten å måtte forlate kontoret.
Leica iCON prep introduserte en kontorversjon av iCON-feltprogramvaren, der brukerne kunne klargjøre prosjektene med riktige, importerte designdata og enkelt dele dem med feltmannskapene via Leica ConX uten å måtte forlate kontoret.


2018Overlegne sensorer

Den tredje generasjonen iCON robotsensorer leverer raskere og bedre automatisering innen bygg og anlegg. Utvider grensene for hva som er mulig med sensorer, og lar iCON-kundene fokusere på den aktuelle oppgaven.
Den tredje generasjonen iCON robotsensorer leverer raskere og bedre automatisering innen bygg og anlegg. Utvider grensene for hva som er mulig med sensorer, og lar iCON-kundene fokusere på den aktuelle oppgaven.

Auto-utstikking

Automatiske layout-arbeidsflyter lar brukerne markere og bore layoutpunkter uten å måtte gå tilbake til sensoren. Smarte, gjentakende arbeidsflyter sikrer at riktig posisjon markeres automatisk og presenteres visuelt på en konsistent måte.
Automatiske layout-arbeidsflyter lar brukerne markere og bore layoutpunkter uten å måtte gå tilbake til sensoren. Smarte, gjentakende arbeidsflyter sikrer at riktig posisjon markeres automatisk og presenteres visuelt på en konsistent måte.

Setter nye standarder

Leica iCON GPS 70T er den første helt kalibreringsfrie tiltroveren for anleggsbransjen. Den leverer enestående fleksibilitet og gjør utstikkings- og målearbeidet betydelig raskere.
Leica iCON GPS 70T er den første helt kalibreringsfrie tiltroveren for anleggsbransjen. Den leverer enestående fleksibilitet og gjør utstikkings- og målearbeidet betydelig raskere.


2019Bygget for prosjekter

Den tredje generasjonen manuelle totalstasjoner for anleggsbransjen, det nye layoutverktøyet iCT30, GNSS-innstegsmodellen iCG3 og den nye kontrolleren CC70 moderniserer iCON-porteføljen og tilbyr et komplett utvalg av løsninger som dekker alle prosjektbehov og spesifikasjoner.
Den tredje generasjonen manuelle totalstasjoner for anleggsbransjen, det nye layoutverktøyet iCT30, GNSS-innstegsmodellen iCG3 og den nye kontrolleren CC70 moderniserer iCON-porteføljen og tilbyr et komplett utvalg av løsninger som dekker alle prosjektbehov og spesifikasjoner.

Bygger broer

Direkte integrasjon i punktskyer bygger broer mellom de ulike delene av byggearbeidet. Prosjekt- og designteamene får umiddelbar tilgang til nøyaktige data fra felten, og kan følge fremdriften og oppdatere designet i sanntid.
Direkte integrasjon i punktskyer bygger broer mellom de ulike delene av byggearbeidet. Prosjekt- og designteamene får umiddelbar tilgang til nøyaktige data fra felten, og kan følge fremdriften og oppdatere designet i sanntid.

Pilot-app for fresing

iCON field utvides med veiledede styringsløsninger for fresemaskiner. En innstegsløsning som sikrer jevn overflatefresing basert på designet.
iCON field utvides med veiledede styringsløsninger for fresemaskiner. En innstegsløsning som sikrer jevn overflatefresing basert på designet.


2020Leica iCON v6.0

Nytt og oppdatert brukergrensesnitt som forbedrer brukeropplevelsen pluss nye verktøy som hjelper deg i det daglige arbeidet.
Nytt og oppdatert brukergrensesnitt som forbedrer brukeropplevelsen pluss nye verktøy som hjelper deg i det daglige arbeidet.

Datainnhenting. Verifisering. Layout.

iCON-verifiseringsappen i iCON Field-programvaren tilbyr støtte for punktskyer med Leica Nova MS60 multistasjon, og åpner nye muligheter for markedets mest komplette layout- og verfiseringsarbeidsflyt.
iCON-verifiseringsappen i iCON Field-programvaren tilbyr støtte for punktskyer med Leica Nova MS60 multistasjon, og åpner nye muligheter for markedets mest komplette layout- og verfiseringsarbeidsflyt.

Nye perspektiver

Versjon 6.0 av iCON field introduserer perspektivvisning, som gir bedre datavisualisering for realisering av dataene og bedre navigering på anlegget.
Versjon 6.0 av iCON field introduserer perspektivvisning, som gir bedre datavisualisering for realisering av dataene og bedre navigering på anlegget.


2021Gulvvatringsapplikasjon

Den dedikerte appen for gulvvatring automatiserer og digitaliserer prosessen med FF/FL-rapporter i henhold til ASTM e1155-standardene via en robotisk totalstasjon.
Den dedikerte appen for gulvvatring automatiserer og digitaliserer prosessen med FF/FL-rapporter i henhold til ASTM e1155-standardene via en robotisk totalstasjon.

Maskinkontroll

Lansering av den første maskinstyringsappen i Leica iCON site. Differansefrespiloten for Wirtgen veifreser eliminerer behovet for å angi freseverdier manuelt.
Lansering av den første maskinstyringsappen i Leica iCON site. Differansefrespiloten for Wirtgen veifreser eliminerer behovet for å angi freseverdier manuelt.

Deling av hellingsmodeller

iCON slopes-appen introduserer sømløs oppretting av hellinger og stein-/jordvoller, og tilbyr en praktisk måte å generere hellingsdesign på, og umiddelbart dele dem med masseflyttingsmaskinene.
iCON slopes-appen introduserer sømløs oppretting av hellinger og stein-/jordvoller, og tilbyr en praktisk måte å generere hellingsdesign på, og umiddelbart dele dem med...


2022Verdens smarteste stang

Leica AP20 AutoPole introduseres for iCON Field-programvaren. De tre superkreftene for landmåling – mål-ID, stanghøyde og hellingskompensering – gir raskere og mer pålitelig layout, dokumentering av utført arbeid og andre måleoppgaver.
Leica AP20 AutoPole introduseres for iCON Field-programvaren. De tre superkreftene for landmåling – mål-ID, stanghøyde og hellingskompensering – gir raskere og mer pålitelig layout, dokumentering av utført arbeid og andre måleoppgaver.

Vi feirer 10 år

Leica iCON-porteføljen feirer at vi i 10 år har hjulpet byggemannskaper å få jobben gjort riktig. Reisen fortsetter, og det er store iCON-planer for 2022 og videre inn i fremtiden.
Leica iCON-porteføljen feirer at vi i 10 år har hjulpet byggemannskaper å få jobben gjort riktig. Reisen fortsetter, og det er store iCON-planer for 2022 og videre inn i fremtiden.