Tilbehør

Fullt utvalg av tilbehør til 3D-laserskannere

Fullt utvalg av tilbehør til 3D-laserskannere

Strømforsyninger
AC-strømforsyninger, ekstra batterier og ladere er uvurderlige for å forlenge skannetiden på store prosjekter og stramme tidsfrister.

Mål
Leica Geosystems' mål er ideelle tilbehør for registreringsformål og kvalitetssikring. De sørger for presis georeferanse for skanninger mot kjente kontrollpunkter, nøyaktig innbyrdes registrering av flere skanninger og verdifull kvalitetssikring for enkeltskanninger.

Målholdere
Med Leica Geosystems' målholdere plasserer du enkelt ut mål der skanningen krever det, fra metallrør til kontrollpunkter i luften der det er behov for et stativ. De kan etterlates på stedet på ubestemt tid, eller enkelt flyttes til neste plassering.

Stativalternativer
Individuelt tilpassede, kraftige stativer er tilgjengelige for laserskannerne i Leica ScanStation-porteføljen.

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.

Contact us about Laser Scanning today!

Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support