Leica CloudWorx for AutoCAD

Punktsky-plugin for AutoCAD

Leica CloudWorx for AutoCAD

Leica CloudWorx for AutoCAD er den mest effektive og populære pluginprogramvaren for bruk av skydata for eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i AutoCAD.

Brukerne dra fordeler av det velkjente brukergrensesnittet og verktøyene i AutoCAD for å forenkle lærekurven ved arbeid med laserskannede data. Brukerne kan lage presise 2D- og 3D-modeller av eksisterende bygg, kontrollere foreslått design mot eksisterende forhold, utføre kvalitetssikring av kritiske konstruksjons- og produksjonsdata og mye mer … direkte i AutoCAD.

Tidligere har brukerne ofte strevd med å manipulere punktskyer ved bruk av punktsky-plugins i AutoCAD. CloudWorx eliminerer dette problemet med det effektive TruSpace-visningsvinduet. Dette intuitive panoramavinduet gjør det lettere for brukeren å "se" hva punktskyen representerer, og det fungerer som en overordnet kontroll for enestående rask visning av punktskyer i AutoCAD.

Funksjoner og fordeler
 • Valgfrie datakilder: Cyclone, JetStream eller ReCap
 • Arbeid i AutoCAD med punktskyer fra alle laserskannere eller 3D-sensorer
 • Eliminer behovet for tidkrevende import og eksport av punktskyformater
 • Manipuler og naviger i store punktskydatasett, inkludert snitt, seksjoner og grensebokser
 • Med QuickSlice-verktøyet kan brukeren raskt snitte i og orientere punktskyen for å innrette den mot vegger og gulv
 • Auto-Fit Polyline-verkøyet brukes til rask tilpasning av 2D-linjer og buer til punktskyen med ett, to eller tre plukkepunkter. Kombiner med QuickSlice for rask, brukervennlig uttrekking av 2D-linjer
 • Stål, flens, automatisk rør og 2D-linjetilpasning
 • Katalogmontering for intelligent modellering av eksisterende bygg
 • Presise tilknytninger og konfliktkontroller
 • Verktøy for gulvets flathet og vater (Floor Flatness og Floor Levelness) med automatisk rapportgenerering i henhold til ASTM 1155-standarden
 • Orthoimage-verktøy for oppretting av GeoTIFF, PNG, JPEG, GIF og BMP-bilder
 • Automatisk orientering av UCS mot punktskyer
 • SmartPicks og Points on Grid-verktøy
 • TruSpace panoramisk visningsprogram med bakgrunnsbilder for intuitiv manipulering og bruk av punktskyer i visningsruten i programmet
 • Lagring av prosjektmiljøinnstillinger
 • Engelsk, tysk, japansk og andre språk er tilgjengelige

JetStream Experience

Leica Geosystems' JetStream punktskymotor gir enestående produktivitet med mer virkelighetstro sluttresultater når man arbeider med punktskyer i et CAD-miljø. Takket være øyeblikkelig lasting og uavbrutt rendring av alle punkter hele tiden, uten forsinkelser eller "regenerering". Selv med milliarder av punkter. Med JetStream Experience i CloudWorx for AutoCAD kan du spare tid og redusere kostnadene direkte i din nåværende CloudWorx-installasjon. Brukerne kan enkelt laste ned og kjøre Experience ved å klikke på den nye JetStream Experience-knappen i menylinjen, og deretter følge instruksjonene i programmet.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.