Leica Cyclone BASIC

Kjerneprogramvare for punktskyoperasjoner

Leica Cyclone BASIC

Leica Cyclone BASIC inneholder et sett profesjonelle verktøy for effektiv administrering og gjennomføring av laserskanneprosjekter. Fagpersoner kan samle inn og analysere laserskannedata, og samtidig samarbeide om mer informerte prosjektbeslutninger.

På kontoret sørger Cyclone BASIC for visning og navigering i punktskyer og 3D-modeller, samt oppmåling og merking/rødlinjemerking. Cyclone BASIC er en allsidig back office-modul for datautveksling, som støtter import og eksport av et bredt utvalg formater.

Funksjoner og fordeler
  • Flymodus for jevn, flygende 3D-navigasjon, inkludert støtte for 3D-mus
  • Målinger mellom skannepunkter og/eller modellerte overflater
  • Oppmerking av skannebilder med rødlinjeverktøy

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.