Bearbeiding

Leica Geosystems reality capture-programvarelogo for bearbeidingstrinnet

Bearbeiding er en avgjørende del av profesjonelle Reality Capture-arbeidsflyter. Leica Geosystems' punktskyprogramvare, Leica Cyclone REGISTER 360 PLUS og BLK Edition tilbyr en rekke kraftige verktøy for registrering og bearbeiding av data, inkludert flere automatiske funksjoner som forbedrer resultatene og samtidig sparer tid. Brukerne kan bearbeide feltprosjektene på kontoret for å finjustere registreringene, fjerne støy, kombinere prosjekter, utføre rask klassifisering, anonymisere data og mer, samtidig som de drar nytte av tags og objekter som legges til på byggeplassen for strømlinjeformet samarbeid mellom felt og kontor. Denne arbeidsflyten klargjør dataene for publisering i en rekke standardformater og Leica Geosystems' egne formater for analyse eller levering til stakeholdere.


Cyclone REGISTER 360 PLUS

Cyclone REGISTER 360 PLUS er en omfattende løsning for punktskyregistrering og klargjøring av data som er utviklet for å importere sensordata fra Leica Geosystems og tredjeparter for analyse og opprettelse av leveringsklare filer. Brukervennlige importløsninger som gjør det enklere å hente data fra skannere, Cyclone FIELD 360 eller arkiverte filer fra BLK Data Manager eller tredjeparter. Rens data med halvautomatiske og manuelle verktøy, slik som Moving Objects Filter, Smooth Surface Filter som fjerner støy og fremhever viktige overflater, eller Image Blurring Anonymization Tool som fjerner ansikter og bilskilt fra datasett. Kraftige og intuitive kvalitetssikringsverktøy gjør det enkelt å stille inn prosjekttoleranser og identifisere skanninger eller regioner utover grenseverdiene. Til slutt kan du publisere data til industriformatstandarder og Leica-utviklede formater for levering til kunder eller entreprenører, eller for bruk i analyseverktøy.

Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition)

Cyclone REGISTER 360 PLUS (BLK Edition) er utstyrt med verktøy for datarensing, kvalitetssikring og publisering i Cyclone REGISTER 360 PLUS, med importmuligheter tilpasset brukerne av BLK-laserskannere. Denne versjonen støtter import av BLK360, BLK2GO, BLK2FLY og BLK ARC data fra skanneren, Cyclone FIELD 360 eller BLK Data Manager filer.Finner du ikke det du leter etter? Spør en ekspert.