Leica ConX Safety Awareness Module

Du kan bare forbedre ting du kan måle. Nå er sikkerheten noe du kan måle!

Leica Geosystems Safety Awareness Module ConX
Leica Geosystems utvider sine eksisterende sikkerhetsløsninger med Safety Awareness Module i Leica ConX og kombinerer fordelene ved skytilkobling med sikkerhetsbevissthet på anlegget. Alle hendelsesdata fra løsningene Leica iCON PA10, iCON PA80 og iCON CAS sendes til Leica ConX Safety Awareness Module og skaper nye muligheter for proaktive sikkerhetstiltak. Nå kan sikkerhetsansvarlige analysere hendelsesdata i rapporter og i et innebygd KPI-dashbord, som støttes av et hendelseskart som viser de farligste områdene på anlegget. Ved å spore og måle hendelser kan de treffe datadrevne beslutninger for å forbedre sikkerheten til personell og eiendom på anlegget.


Se en oversikt over alle hendelser på byggeplassen. Filtrer, visualiser og analyser hendelsesdata. Bli mer proaktiv ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak for å forebygge fremtidige hendelser – og øk sikkerheten for både medarbeidere, eiendom og maskiner.

Ta datadrevne beslutninger som forbedrer sikkerheten på anlegget


Utfør effektive analyser av alle loggede hendelsesdata, og bli mer proaktiv for å unngå anleggsulykker som forsinker fremdriften og skaper risiko for arbeidernes sikkerhet og eiendom på anlegget. Filtrer alle loggede hendelsesdata etter utstyr, dato og hendelsestype for å skape et varmekart over hendelser, som kan hjelpe deg å forstå hvilke områder som er mest risikable på byggeplassen. Historiske data lagres i systemet for sporbarhet og oversikt – selv flere uker etter at hendelsen oppsto.

Enkel kommunikasjon mellom kontoret og byggeplassen!


Brukerne kan enkelt varsle feltmannskapene om viktig informasjon ved å trykke på en knapp. Informer alle MC1 -brukere raskt om nødssituasjoner med SOS-varslingsfunksjonen, eller varsle utvalgte brukere om forventede hendelser (f.eks. uvær, sprengning, synkehull) med generelle sikkerhetsmeldinger. Overvåk feltmannskapenes respons på meldingene (bekreftelse i MC1), og ta raske beslutninger om hva som skal gjøres videre.

Sporing og måling av sikkerhetsrelaterte data


Sporing av hendelser åpner for nye muligheter for helse- og sikkerhetsansvarlige ved å hjelpe dem å vurdere sikkerhetstiltakenes effekt. Brukerne kan overvåke kritiske hendelser og foreta atferdsanalyse via det innebygde KPI-dashbordet. Data fra brukerdefinerte filtre kan eksporteres som CSV-filer for videre analyse. I tillegg tilbyr systemet mulighet til å opprette integrasjon med foretrukne plattformer ved hjelp av ConX API-er.

Utvider eksisterende sikkerhetsløsninger


Leica ConX Safety Awareness Module er en ideell tilleggsmodul til Leica ConX og Leica iCON PA10-, iCON PA80- og CAS-løsninger. Oppgraderingen er enkel og krever bare én ekstra lisens, med fleksible lisensalternativer som passer til alle typer prosjekter.

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Safety Awareness Info sheet

Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.
Download this information sheet to learn more about which safety awareness solution is the right one for your jobsite.