Hvordan kan kompaktgravere dra nytte av maskinkontroll på samme måte som tunge anleggsmaskiner?

Leica Geosystems øker effektiviteten i små og middels store prosjekter med en 3D-maskinkontrolløsning for kompakte gravemaskiner.

Leica iCON site excavator, enkel maskinkontrolløsning for anleggsarbeid.

Skrevet av: Olga Papandreou

Entreprenører er under økende press for å rekke korte tidsfrister med begrensede budsjetter. Dette er utfordrende, spesielt for mindre bedrifter, men også for større entreprenørselskaper som bruker kompaktgravemaskiner. Tidligere har maskinkontrolløsninger hovedsakelig vært tilgjengelige for større maskiner, på grunn av de betydelige investeringene i maskinvare og programvare. Nå sørger Leica Geosystems for at fordelene med maskinkontroll blir tilgjengelige for mindre gravemaskiner, med en prisgunstig og intuitiv løsning som setter dem i stand til å gjøre gravejobbene raskere, enklere og mer nøyaktig enn noen gang før! Dette er en spennende løsning som vi gjerne ville høre mer om fra Matthias Schmidt, Manager Portfolio Field and GNSS, og Morten Nissen, Product Manager Earthmoving. Etter å ha snakket med dem, oppsummerer vi fem måter som nye iCON site excavator kan brukes på til å forbedre utnyttelsen av kompaktgravemaskiner og operatører.


1. Det gjør digitalt anleggsarbeid og maskinkontrollteknologi mer tilgjengelig.

Det er bevist at 3D-maskinkontroll kan gi betydelige fordeler i store anleggsprosjekter gjennom mer effektiv og produktiv bruk av anleggsmaskinene. De avanserte systemene og de nødvendige investeringene har imidlertid vært en begrensning når det gjelder mindre maskiner. Som respons på dette har Leica Geosystems utviklet iCON site excavator som en inngangsløsning til digitalt anleggsarbeid og maskinkontrollteknologi. Løsningen er prisgunstig, intuitiv og lett å lære – uten at det går på bekostning av funksjonaliteten. Resultatet er en intelligent og lett tilgjengelig løsning for mindre entreprenørbedrifter og utleiere som bruker kompaktgravemaskiner. Løsningen er egnet for alle kompaktgravere med svingbom, tiltrotator eller tiltskuffefunksjonalitet som kan dra nytte av presisjonen i 3D-maskinkontrollteknologien.


2. Operatøren er ikke lenger "bare operatør". 

Når iCON site excavator brukes sammen med de andre iCON site-applikasjonene, kan operatører i mindre maskiner utføre flere oppgaver mer selvstendig enn noen gang før – og i det samme systemet. Denne løsningen setter maskinoperatørene i stand til å gjøre mye mer enn bare å flytte jord, noe som bidrar til strømlinjeformet produksjon og lavere arbeidskostnader. En operatør kan for eksempel starte et prosjekt ved å generere et design i den eksisterende programvaren – med opptegning av et enkelt design i Sketch-applikasjonen eller opprette overflater ut fra eksisterende punkter i Measure- eller Slope-applikasjonen. Når gravingen starter basert på disse planene, kan operatøren måle utført arbeid med As-Built logging-funksjonen i iCON site excavator, som bruker tuppen på gravemaskinskuffen som måleinstrument. Alternativt kan operatøren bruke As-Built-applikasjonen til å kontrollere det ferdige resultatet mot designet med en smartantenne. 

En Kobelco gravemaskin med Leica iCON excavator-løsningen vipper graveskuffen for å logge utført arbeid.


3. Maskinvaren er designet spesifikt for kompakte gravemaskiner.

I tillegg til at prisnivået er egnet for mindre maskiner, har teknikerne bak løsningen gjort maskinvaren betydelig mer strømlinjeformet. Leica iCON gps 100 dual GNSS-maskinmottaker er kompakt og kan installeres med et minimum av deler og kabler, noe som er perfekt for maskiner med begrenset plass i førerhuset. Kommunikasjonsenheten Leica CR50 leveres som tilvalg, slik at kundene kan investere bare i det de trenger – og ha muligheten til å oppgradere og justere løsningen for ulike anleggs- og prosjektforhold. Leica CR50 er ideell hvis man bruker et lokalt basestasjonsnettverk med dårlig dekning på anlegget, slik at det er vanskelig for mannskapene å kommunisere uten en ekstern GSM-antenne eller en UHF-radio. Når utstyret er installert, trenger ikke brukerne fysisk tilgang til maskinvaren for å utføre oppsett, konfigurasjon eller programvareoppdateringer. Nettgrensesnittet gir mulighet for ekstern tilgang til enheten for rask og praktisk support. Selv om den er kompakt og skalerbar, bruker den nye maskinvaren den nyeste teknologien, slik at man kan bruke det innebygde modemet i tablet-PC-en. I tillegg er tjenester som SmartLink Fill tilgjengelige for å skape en god kundeopplevelse og færre forstyrrelser i tilfeller RTK-driftsavbrudd. 

Leica iCON gps 100 og CR50


4. Kompaktgravere kan kobles til økosystemet på digitalt oppkoblede anlegg.

Med iCON site excavator kan kompaktgravemaskiner kan bruke det samme digitale designet og dra nytte av den samme imponerende presisjonen som de større maskinene. Dette sikrer konsistente resultater og raskere ferdigstilling av arbeidet i store prosjekter, fordi alle maskinene på anlegget kan jobbe ut fra den samme planen. Eventuelle prosjekt- og designoppdateringer kan nå deles med alle maskiner – uavhengig av størrelse – slik at man sikrer at alle operatørene har oversikt og jobber med utgangspunkt i de nyeste prosjektdataene. 


5. Leica iCON site excavator-løsningen integreres enkelt med andre løsninger fra Leica Geosystems.

Leicas iCON site excavator er tilgjengelig som frittstående applikasjon eller som tillegg til den eksisterende og veletablerte iCON site-programvaren, med en mengde praktiske applikasjoner for store anleggsjobber. Eksisterende kunder vil dra nytte av et verktøy som øker utstyrets utnyttelsesgrad og gir raskere avkastning på investeringen. Dette gjelder spesielt entreprenører som allerede utfører måle- og posisjoneringsarbeid med Leica iCON site-programvaren og iCON smartantenner. Et annet eksempel på en løsning som kan brukes er skyplattformen Leica ConX. Leica ConX er et spesielt kraftig verktøy når det gjelder rapportering, siden det kan overføre viktig informasjon fra flere systemer tilbake til kontoret for administrativ bruk. I tillegg gir ConX mulighet for fjernstøtte til operatørene når de trenger hjelp til feilsøking eller bare har et spørsmål om systemoppsettet. 


Oppsummering: en allsidig og tilkoblet løsning for økt effektivitet.

Leicas iCON site excavator åpner nye muligheter for entreprenører som bruker kompaktgravemaskiner. Løsningen er en enkel, brukervennlig maskinkontrolløsning for optimalisering av jordflyttingsarbeid med kompaktgravemaskiner. Den integreres enkelt med eksisterende iCON site-applikasjoner, slik at du kan dra nytte av nye arbeidsprosesser som kombinerer måling, utstikking, graving og rapportering i én enkel pakke – en investering som betaler seg raskt. Og kanskje den beste nyheten for kunder som bruker kompaktgravere og iCON-utstyr som for eksempel feltkontroller, programvare og smartantenner! 

 

 

 

Kontakt oss om maskinstyring

Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om våre maskinstyringsløsninger.

Instruksjonsvideoer fra LMC Academy

Forstå Leica Geosystems' løsninger for maskinkontroll – hvordan komme i gang og bruke dem mer effektivt.
Forstå Leica Geosystems' løsninger for maskinkontroll – hvordan komme i gang og bruke dem mer effektivt.

Leica iCON Content Hub

Everything in one place - central content and video hub for Leica iCON related case studies, expert insights, videos, blog posts and more.
Everything in one place - central content and video hub for Leica iCON related case studies, expert insights, videos, blog posts and more.