WiSen trådløse geotekniske monitoreringssystemer

Enkel installering. Minimal konfigurasjon. Enkel automatisering.

WiSenMeshWAN trådløse overvåkingssystemer

WiSenMeshWAN®-systemet tilbyr trådløs, dynamisk og autonom datainnsamling fra geotekniske sensorer ved hjelp av edge-teknologi. Automatisert geoteknisk sensormåling, som bruker trådløse radionoder med lang rekkevidde og en SmartGateway, gjør at du kan fokusere på mer utfordrende oppgaver i stedet for manuell innsamling og logging av data.

WiSenMeshWAN® sensornoder er sendere og mottakere som oppretter et frittstående dynamisk mesh-nettverk, som sender data til en SmartGateway. Brukerne har full ekstern kontroll over systemet via direkte, triggede eller planlagte endringer, som gir mulighet for dynamiske måle- og rapporteringsfrekvenser fra 1 Hz til to ganger i uken.

WiSenMeshWAN®-produktporteføljen er fullt kompatibel med monitoreringsløsningene fra Leica Geosystems og Hexagon, og gir mulighet for døgnkontinuerlig datainnsamling for bruk i Leica GeoMoS eller HxGN GeoMonitoring Hub monitoreringsprogramvare.

 

Sikre inngående kunnskapsinnhenting med en komplett monitoreringsløsning, og lag ensartede systemer ved bruk av geodetiske data, geotekniske data og InSAR-data.

Minimal konfigurasjon, maksimal integrasjon


Sensorene er plug and play, og fungerer rett ut av esken med et selvkonfigurerende radionettverk. Flere tilkoblingsalternativer gir mulighet for integrering med tredjepartssensorer fra ledende produsenter av geoteknisk utstyr (analog / digital / vibrerende ledningstilkobling).

Selvstendig system


Enhetene er designet for 10 års vedlikeholdsfri bruk, og har IP65-klassifisering eller høyere med intern strømforsyning og radio. De robuste industrielle innkapslingene gjør det mulig å montere enhetene på flere måter, slik at de kan dekke ulike behov i et overvåkingsprosjekt.

Dynamisk måling og rapportering


Tilkoblede sensorer og noder måler og rapporterer data automatisk ved egendefinerte intervaller, som kan variere fra én gang i sekundet til to ganger i uken. Konfigurer systemet for avlesning ved ulike intervaller i spesifikke tidsrom, eller endre leseintervallet basert på triggerhendelser.

Trådløst sensornettverk


Helautomatisk, kryptert radionettverk med lang rekkevidde på opptil 1,5 km mellom nodene samt data hop-teknologi gir enkel innsamling av overvåkingsdata. Kan utvides ytterligere ved å legge til radiooverføring med dynamisk ruting og bakkepenetrering. Trådløse nettverk med datahopping er robuste og samtidig enkle å bruke til pålitelig innhenting av måledata.

Contact us about Monitoring

Get in contact with us for more information about our monitoring solutions.
Get in contact with us for more information about our monitoring solutions.

Leica GeoMoS

Fleksibel programvareløsning for automatisk deformeringsovervåking.
Fleksibel programvareløsning for automatisk deformeringsovervåking.

Leica Nova TM60 totalstasjon

Bli kjent med Leica Nova TM60, totalstasjonen for permanente og midlertidige overvåkingsprosjekter..
Bli kjent med Leica Nova TM60, totalstasjonen for permanente og midlertidige overvåkingsprosjekter..