Aibot X6 robust og pålitelig UAV-løsning

Aibot X6 heksakopter gir effektiv generering av data med høy presisjon fra luften.

Leica Geosystems luftbårne systemer - UAV-heksakopter - Aibot X6

Aibot X6 - Et uunnværlig arbeidsverktøy
Aibot X6 er et selvkjørende heksakopter, spesifikt utviklet for krevende oppgaver innen landmåling, industriell inspeksjon, jordbruk og skogbruk. Denne UAV-enheten er utstyrt med kunstig intelligens på høyt nivå, og kan nå praktisk talt alle mål for å ta opp høyoppløste bilder og videofilmer. Aibot X6 har den unike egenskapen at den kan tilpasses til ulike typer sensorer, for eksempel hyper- og multispektersensorer, infrarøde sensorer, temperatursensorer og andre sensorer for spesifikke oppdrag.

En ny vri på fotogrammetri
Fremtidens landmåling er ikke fast og statisk, men dynamisk og fleksibel. Med data som er innhentet med Aibot X6 kommersiell UAV og programvareløsningene Aibotix og Hexagon kan du generere ortofoto, 3D-modeller og punktskyer med høy tetthet, alt med høy presisjon. Flyplanleggingsprogramvaren Aibotix AiProFlight gjør det enkelt å hente inn alle viktige parametre for fagmessig fotogrammetri.

Enkel og effektiv innhenting av data fra luften

 • Enkel, effektiv og økonomisk landmåling fra luften gir tilgang til steder som ikke er tilgjengelige med konvensjonelt utstyr
 • Du kan planlegge flyruten på forhånd, og deretter la Aibot X6 fly automatisk langs den angitte ruten
 • Ta høyoppløste fotografier med georeferanser eller hent inn andre sensordata fra målområdet
 • Sikre tilstrekkelig bildeoverlapping, egnet flyhastighet og helautomatisk fotografering basert på kravene til den aktuelle sensoren
 • Du kan fotografere vertikalt (nadir) eller i vinkel (oblik), og endre flyhøyde og kameravinkel etter behov mens flygingen pågår
 • Øk sikkerheten og effektiviteten til inspeksjonspersonalet
 • Førsteklasses produkt som er utviklet og produsert i Tyskland

Mange bruksområder innen kartlegging, inspeksjon, planlegging, jordbruk og skogbruk

 • Landmåling i steinbrudd, sandtak, deponier, kullagre osv.
 • Inspeksjon av kabelspenn og sendertårn, vindturbiner, solcelleanlegg, broer, demninger, bygninger, olje- og gassrør og jernbanelinjer
 • Analyse av områder som grunnlag for utviklingsplaner og overvåking av byggeanlegg for dokumentasjonsformål
 • Datagenerering for punktskyer, flyfoto, volumberegninger, GM-oppretting, område- og maskinplaner, topografiske bilder og planleggingsgrunnlag
 • Termisk bildeanalyse for å påvise feil i bygninger, industrianlegg eller solcellepaneler

Fullt integrert løsning fra én enkelt leverandør
Aibotix fungerer i tett samarbeid med de andre Hexagon-merkene, for eksempel Leica Geosystems, for fullstendig integrering av systemer og prosedyrer for datagenerering og -behandling.

Gå til www.aibotix.com eller last ned materiellet nedenfor hvis du ønsker mer informasjon om Aibot X6. 

Kontakt Leica Geosystems

Finn din lokale kontakt i salg, support og teknisk support

Aibot X6

UAV-heksakopter spesielt utviklet for bruk ved landmåling.

Alpiq EnerTrans AG bruker Aibot X6 heksakopter til inspeksjon av strømførende kraftledninger

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.