HxGN SmartNet - Satellittposisjoneringstjeneste

Pålitelige GNSS-data via verdens største nettverk av referansestasjoner

SmartNet - Satellittposisjoneringstjeneste

HxGN SmartNet er en integrert, døgnkontinuerlig GNSS Network RTK og DGNSS-korrigeringstjeneste. Den er bygget på verdens største referansenettverk og gjør enheter med GNSS-funksjon i stand til å fastslå nøyaktig posisjon raskt.

Tjenesten er leveres kontinuerlig via en infrastruktur med høy tilgjengelighet og et profesjonelt supportteam med mer enn 10 års erfaring med pålitelig levering av tjenesten. HxGN SmartNet er en korrigeringstjeneste basert på åpne standarder, den kan brukes med alle GNSS-enheter og overvåkes kontinuerlig med tanke på integritet, tilgjengelighet og nøyaktighet.

Med over 4000 referansestasjoner basert på Leica Geosystems-teknologien, som sikrer nøyaktig posisjonering i alle applikasjoner, er HxGN SmartNet lett å bruke og gir rask og presis posisjonering.

HxGN SmartNet ble bygget for å gi tilgang til presise Network RTK-korrigeringer med høy tilgjengelighet for alle applikasjoner og ved bruk av alle konstellasjoner, samtidig som det er åpent for alle. Enkel tilgang til presise korrigeringsdata sørger for at Network RTK-brukere får den beste tilgjengeligheten, påliteligheten og sporbarheten gjennom internasjonalt anerkjente standarder, kombinert med fleksible og rimelige abonnementsalternativer som oppfyller behovene i det lokale markedet. Med robust, sporbar og repeterbar Network RTK-korrigering kan brukerne forvente nøyaktighet på centimeternivå. Tjenestens kvalitet garanteres av svært avanserte datasentre og overvåkingssystemer.

Mange fagpersoner bruker HxGN SmartNet for å utføre arbeidsoppgavene sine på en mer effektiv måte, f.eks. til oppmåling, anlegg, jordbruk, logistikk, bilindustri og mye mer.

Se nærmere på vår SmartNet-dekning over hele verden:

 

 


 

Register on myWorld today!

myWorld offers customers and partners a wide range of services, information and training material.