GPS Week Rollover

Informasjon om tilbakestilling av GPS-ukenummer

GPS rollover week

 

6. april 2019 blir GPS-ukenummeret som sendes ut i navigeringsmeldinger, tilbakestilt fra 1023 til 0. Ingen Leica Geosystems GNSS-mottakere som er i bruk, vil bli påvirket av denne tilbakestillingen. Likevel er det god praksis å alltid benytte siste firmware for å sikre best mulig ytelse. Gå til myWorld-portalen eller kontakt din lokale Leica Geosystems-representant for å få de nyeste FW-versjonene. 

HVA SKJER? 
6. april 2019 blir GPS-ukenummeret som sendes ut i navigeringsmeldinger, tilbakestilt fra 1023 til 0. GNSS-mottakeren må kunne håndtere denne tilbakestillingen, ellers kan det føre til at mottakerdatoen blir 21./22. august 1999 (1024 uker tilbake i tid). Slike uriktige data kan føre til feil målinger og observasjonsdata. 

HVORFOR UTFØRES TILBAKESTILLINGEN? 
Ukenumrene i GPS-systemer (Global Positioning System) tilbakestilles i eldre GPS-systemer (LNAV) hver 1024. uke fordi GPS-ukenummeret er angitt med kun 10 bits i LNAV-meldingene. Neste tilbakestilling av GPS-ukenummer finner sted 18 sekunder før 0000Z-grensen (koordinert universaltid) mellom 6. og 7. april 2019.

HVORDAN HAR LEICA GEOSYSTEMS FORBEREDT SEG PÅ DENNE TILBAKESTILLINGEN? 
Tilbakestillingen av ukenummer er simulert med en GPS-signalgenerator. Det er utført tester med Leica Geosystems GNNS-mottakere som er lansert fra 2004. Dette omfatter produktfamiliene System 1200, GPS900, Viva GNSS og GR/GM/GG. De nyeste firmwareversjonene ble installert i alle testede mottakere. 

Basert på de utførte testene forventer vi ikke at tilbakestillingen av GPS-ukenummer kommer til å medføre problemer med tanke på signalsporing, posisjonering eller logging av observasjonsdata. 

HVILKE TILTAK MÅ DU SOM KUNDE GJENNOMFØRE FOR Å SIKRE UAVBRUTT DRIFT? 
Det kreves ingen tiltak fra din side, fordi ingen Leica Geosystems GNSS-mottakere som er i bruk blir påvirket av tilbakestillingen. 

Likevel er det god praksis å alltid benytte siste firmware for å sikre best mulig ytelse. 


Kontakt din lokale Leica Geosystems-representant hvis du har spørsmål i forbindelse med den kommende tilbakestillingen av GPS-ukenummer 6./7. april 2019. 

Finn vår kontaktinformasjon her

___________________________________________________________________________________________________________


Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.