Info om COVID-19

Leica Geosystems AS vil holde deg som kunde løpende orientert om COVID-19, og hva det betyr for vår daglige drift og for deg som Leica-kunde!

Vi er her...
Vi følger utviklingen av virusutbruddet nøye. Vi har de siste dagene tilpasset oss slik at vi kan opprettholde nødvendig drift av våre leveranser og tjenester, og har forsøkt å tilrettelegge slik at leveranser og tjenester kan gå som normalt. 

Vi jobber samtidig med å sette opp forskjellige kurs og brukeropplæringer via web hvor dette er aktuelt. Vi følger alle råd gitt av sentrale og lokale myndigheter, og innretter oss selvsagt etter de tiltak som blir iverksatt. 

De fleste ansatte er satt opp med hjemmekontor, og med digitale løsninger for møter og kommunikasjon vil vi fortsette å være tilgjengelige for dere. Vi har nødvendig beredskap og drift i samtlige av våre avdelinger.

Vi har nok ressurser til å kunne ivareta normal drift, selv ved sykdomstilfeller, og vi kan forsikre deg om at vi vil gjøre vårt beste for å fortsette å levere gode tjenester og service overfor dere også i denne krevende situasjonen. 

Vi vil holde deg som kunde løpende orientert ved eventuelle endringer i status.
Har du ytterligere spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss >>

Ta vare på hverandre!

Med vennlig hilsen
Leica Geosystems AS