Offentlig sikkerhet

Leica Geosystems offentlig sikkerhet

Våre GNSS-, skanne-, kartleggings- og UAV-løsninger bidrar til riktige konklusjoner i alt fra åstedsgranskning til ulykkesgranskning, fra oppryddingsarbeid etter katastrofer til sikkerhetsplanlegging og alt annet som omfattes av offentlig sikkerhetsarbeid i det daglige.
Våre GNSS-, skanne-, kartleggings- og UAV-løsninger bidrar til riktige konklusjoner i alt fra åstedsgranskning til ulykkesgranskning, fra oppryddingsarbeid etter katastrofer til sikkerhetsplanlegging og alt annet som omfattes av offentlig sikkerhetsarbeid i det daglige.

Hexagon Safety & Infrastructure

The map-based software for incident management enables authorities to quickly receive alarms, evaluate incidents and allocate resources.
The map-based software for incident management enables authorities to quickly receive alarms, evaluate incidents and allocate resources.