Public Safety, Security and Forensics

Public Safety

To ensure community wellbeing, public safety professionals need reliable instruments. We provide solutions that produce solid evidence.
To ensure community wellbeing, public safety professionals need reliable instruments. We provide solutions that produce solid evidence.

Laserskanning for åstedsgranskning og offentlig sikkerhet

Publikums sikkerhet avhenger av din mulighet til å dokumentere åsteder raskt og nøyaktig, og til å formidle viktige fakta til kolleger og publikum.
Publikums sikkerhet avhenger av din mulighet til å dokumentere åsteder raskt og nøyaktig, og til å formidle viktige fakta til kolleger og publikum.