Laserskanning for åstedsgranskning og offentlig sikkerhet

Utnytt kraften i punktskyer ved ulykkesgranskning, sikkerhetsplanlegging, åstedsgranskning, grensekontroll, ruteplanlegging og mye mer.

Publikums sikkerhet avhenger av din mulighet til å dokumentere åsteder raskt og nøyaktig, og til å formidle viktige fakta til kolleger og publikum.

Altfor ofte har man ulik informasjon i felten og på kontoret. Med Leica Geosystems' løsning for offentlig sikkerhet overføres informasjonen fra feltpersonell til kolleger på kontoret i sanntid. Enkel skanning, behandling og publisering for å opprette visuell gjennomgang og sikre at du registrerer all nødvendig informasjon på første forsøk.

Med Leica Geosystems' løsning unngår man at personell må gå inn på et åsted flere ganger, noe som beskytter mot forurensning av åstedet og sikrer at du har alt du trenger for å analysere åstedet og levere overbevisende dokumentasjon. Våre løsninger dekker en rekke unike arbeidsoppgaver med høyeste nøyaktighet, og gir kvalifisert dokumentasjon som kan brukes i rettsvesenet. Vi støtter dette viktige arbeidet med løsninger fra laserskanning til kartleggingsprogramvare for åsteder i samarbeid med politi og etterforskningsenheter.

 


Eksempelstudier

JFK: New light on a tragedy

Solving one of the most well-known historical mysteries of the 20th century with 3D laser scanning.
Solving one of the most well-known historical mysteries of the 20th century with 3D laser scanning.

Homicide scene

Kansas crime lab’s trial test of new Leica Geosystems 3D laser scanner at a homicide scene provides a powerful demonstration of the forensic tool’s benefits.
Kansas crime lab’s trial test of new Leica Geosystems 3D laser scanner at a homicide scene provides a powerful demonstration of the forensic tool’s benefits.

Two terrorist attacks

Killeen, Texas Police Department Forensic Team, using a Leica Geosystems 3D scanner, plays a crucial role in crime scene mapping of two notorious high-profile incidents.
Killeen, Texas Police Department Forensic Team, using a Leica Geosystems 3D scanner, plays a crucial role in crime scene mapping of two notorious high-profile incidents.

Investing in supporting police procurement

How Leica Geosystems has built up a deep understanding of collision and crime-scene investigation work
How Leica Geosystems has built up a deep understanding of collision and crime-scene investigation work

Why Police are using the Leica BLK360 for Laser Scanning Major Crime Scenes

South Wales Police has found the BLK360 works well in confined indoor spaces, enabling them to rapidly and accurately capture crime scenes and then ‘revisit’ them much later.
South Wales Police has found the BLK360 works well in confined indoor spaces, enabling them to rapidly and accurately capture crime scenes and then ‘revisit’ them much later.

Leica Aibot AX20 gets put through its paces by the British military

The Ministry of Defence has extensively tested the Leica AX20 Aibot aerial surveying copter, via a specialist unit which oversees the development and innovation of cutting-edge remotely piloted aircraft systems.
The Ministry of Defence has extensively tested the Leica AX20 Aibot aerial surveying copter, via a specialist unit which oversees the development and innovation of cutting-edge remotely piloted aircraft systems.

 

 

 

 

 

Utvalgte produkter

Leica Cyclone REGISTER 360

Registration software reinvented for speed, scalability and simplicity.
Registration software reinvented for speed, scalability and simplicity.

Featured Technologies

Vestibulum eros sollicitudin pellentesque. Ac facilisi, mauris enim, eu massa sed et sed. Nulla vestibulum arcu in a.
Vestibulum eros sollicitudin pellentesque. Ac facilisi, mauris enim, eu massa sed et sed. Nulla vestibulum arcu in a.

Leica TruView

Simple, web-based project collaboration and communication.
Simple, web-based project collaboration and communication.

Leica BLK360

Smallest, and lightest imaging laser scanner in the world.
Smallest, and lightest imaging laser scanner in the world.

Leica RTC360

Highly portable, automated and efficient 3D laser scanner.
Highly portable, automated and efficient 3D laser scanner.

Leica ScanStation P30/P40/P50

Versatile high-speed laser scanner.
Versatile high-speed laser scanner.
 

Laser Scanning i Industrien

Med introduksjonen av laserskanning er måling og dokumentering forenklet og forbedret i alle bransjer.

Contact our laser scanning experts

Get in contact with us for more information about our laser scanning portfolio.

Public Safety - Digitalised

Learn how reality capture is transforming public safety around the world – from crime scenes to street protests.

Hvordan Leica RTC360 har endret arbeidet innen offentlig sikkerhet

3D-laserskanning for offentlig sikkerhet har tatt store steg mot fremtiden. Aldri før har etterforskere kunnet registrere åsteder fra drapsetterforskning til trafikkulykker med så høyt detaljnivå.

Laserskanningens fremtid

Bevaring av åsteder og ulykkessteder, dokumentering og innsamling av detaljerte beviser som kan brukes i rettsvesenet – teknologien har endret hvordan man jobber innen offentlig sikkerhet.
Bevaring av åsteder og ulykkessteder, dokumentering og innsamling av detaljerte beviser som kan brukes i rettsvesenet – teknologien har endret hvordan man jobber innen offentlig sikkerhet.

The CSI Effect HDS Webinar

The HDS product management team discuss and demonstrate the key aspects of our HDS solutions from the approach of traditional crime scene investigation response.
The HDS product management team discuss and demonstrate the key aspects of our HDS solutions from the approach of traditional crime scene investigation response.