Leica BLK3D

Sanntids, 3D-måling i bilder med profesjonell kvalitet

Leica BLK3D

Leica BLK3D er en sanntidsløsning for 3D måling i bilder. Ved å kombinere målesensorer, programvare og kapasitet i enheten for behandling av kantdata, gjør Leica BLK3D det mulig å foreta målinger i bilder med profesjonell nøyaktighet og i sanntid. Hvert bilde som tas er en fullstendig og presis registrering av 3D målingen.

Muligheten for kantberegning eliminerer behovet for nettverkstilkoblinger og skytjenester, noe som gjør at fagfolk kan ta raskere beslutninger i den daglige arbeidsflyten – uansett om det dreier seg om måling av utilgjengelige steder, opprettelse av etasjeplaner, beregning av bygningsinstallasjoner, dokumentasjon av fremdriften på anleggsområder eller opprettelse av målbar, som bygget-dokumentasjon.

BLK3D Imager
Luftfotografier sparer kostnader utenfor allfarvei

Informerte beslutninger på stedet

Måleinformasjon i bildet blir tilgjengelig umiddelbart på håndholdt 3D Imager. Databehandlingen skjer i enheten, slik at det ikke er behov for dataoverføring eller nettverksforbindelse.

Nødtelefoner: Luftfotografering i redningsarbeid

Registrering og dokumentering av eksisterende forhold

Byggeplaner gjenspeiler ofte ikke virkeligheten. Derfor er målbare bilder som viser eksisterende bygg et godt verktøy for validering, eiendomsforvaltning og fremtidige renoveringsprosjekter.

Fra himmelen til skyen

Økt effektivitet

Manuell måling og dokumentering er tidkrevende og utsatt for feil. Strømlinjeformet måling, skissering, notering av informasjon og innlegging i en digital løsning.

BLK3D Desktop
Luftfotografier sparer kostnader utenfor allfarvei

Målbar fotodokumentasjon

Dokumenter arbeidet ditt med et komplett visuelt og målbart arkiv for prosjektet, med eksisterende PDF-planer. Send 3D bilder innhentet med Imager til datamaskinen, der de kan åpnes og redigeres med BLK3D desktop-programvare.

Nødtelefoner: Luftfotografering i redningsarbeid

Registrering og dokumentering av eksisterende forhold

Mål avstand eller areal i 3D med de samme avanserte snapping-algoritmene som er innebygd i BLK3D. BLK3D Desktop holder prosjektene organisert og kan eksportere målinger som CAD-tegninger, JPG-filer eller PDF-filer.

Fra himmelen til skyen

3D Modeler

Opprett 3D CAD-modeller fra målinger med tillegget 3D Modeler. 3D Modeler kan brukes til å trekke ut dimensjoner og geometri for å lage 3D CAD-modeller (DXF eller DXG).

BLK3D Web
Luftfotografier sparer kostnader utenfor allfarvei

Datainnhenting

Ta et målbart bilde med BLK3D Imager. Legg til målinger, tekst eller markører i felten, før bildene deles med resten av teamet.

Nødtelefoner: Luftfotografering i redningsarbeid

Del

Publiser målbare bilder fra felten eller kontoret til BLK3D Web med mobil- eller desktop-versjonen av BLK3D Publisher. Send en lenke til BLK3D Web-bildene via tekstmelding eller e-post, eller bygg dem inn i prosjektprogramvaren.

Fra himmelen til skyen

Måling

Pek og klikk for å måle. Legg til notater, lagre de kodede bildene og eksporter dem til JPG. BLK3D Web gir raskere kommunikasjon mellom felten og kontoret.

BLK3D Imager

Få feltforhold nærmere beslutningstakere med BLK3D Autodesk BIM 360 DocsTM-integrasjon. Se videoen nedenfor for å finne ut mer. Tilgjengelig tidlig i 2020.Har du spørsmål?

How to capture reality

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

Watch this video to find out how easy it is to capture reality with the BLK3D

How to measure

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

This video shows how to create in-picture measurements in a few easy steps.

Leica BLK3D

Mer informasjon om BLK3D maskinvare, programvare og applikasjoner.
Mer informasjon om BLK3D maskinvare, programvare og applikasjoner.