Leica Infinity landmålingsprogramvare

Uendelige tilkoblingsmuligheter. Uendelige muligheter.

Med muligheten til å behandle data direkte fra Leica 3D-laserskannere, er Leica Infinity nå mer enn bare en brukervennlig kontorprogramvare for landmålere, det er en produktiv kraftpakke som knytter sammen felt og kontor på en helt ny måte. Leica Infinity forsterker datakommunikasjonen, gir mulighet for samarbeid på komplekse prosjekter og fremskynder etterbehandlingen ved å koble sammen Leica Geosystems-tjenester, CAD-arbeidsprosesser og tredjepartstjenester.

Store jobber krever en sømløs programvareopplevelse, og Leica Infinity leverer nettopp det. Enkel administrering og behandling av data fra flere anlegg og måleteam, og fra alle de ulike måleinstrumentene – digitale nivelleringsinstrumenter, totalstasjoner, droner, GNSS-sensorer og nå også skannere – alt i én intuitiv kontorprogramvare. I tillegg kan du redigere, arkivere og eksportere data direkte til CAD-, GIS- og BIM-applikasjoner. Med alle data på ett sted, har du uendelige tilkoblingsmuligheter og kan sikre fremdriften i prosjektene med rask tilgang, problemfri dataoverføring og en brukervennlig plattform som gir deg bedre sporbarhet og kontroll. Arbeidsprosessene blir mye mer effektive.

Er du klar for forenklede, sømløse arbeidsprosesser? Er du klar for den eneste løsningen som knytter sammen Leica-feltinstrumentene og CAD-programvaren? Da er du klar for Leica Infinity.

 

 


PREPARERING OG TILKOBLING

Direkte tilgang til et bredt utvalg av eksterne tjenester og støtte for ulike dataformater sikrer at du bruker oppdaterte data overalt og på alle stadier i et prosjekt. Visualiser dataene for å bli kjent med dem. Forbered feltarbeidet ved å trekke ut, kalkulere og preparere den nødvendige informasjonen.

MÅLING OG UTSTIKKING

Direkte datautveksling fra kontor til felt og fra felt til kontor gjør at teamet kan jobbe effektivt med korrekte data. Utfør alle målinger i felten slik de ble planlagt på kontoret, slik at du forstår feltmålingene. Infinity støtter alle sensorer og alle måleoppgaver.

PROSESSERING OG RAPPORTERING

Innebygde prosesseringsverktøy sikrer sporbarhet og pålitelige resultater. Kombiner data og opprett punktskyer, overflater, sammenligninger og mye mer. Omfattende rapportering av hvert enkelt trinn på veien sikrer at du har full kontroll over dataene.

DELING OG LEVERING

Uendelige tilkoblingsmuligheter gjennom hele arbeidsprosessen. Del data på alle trinn i et prosjekt, og lever kvalitetsresultater med integrerte tjenester.


Leica Infinity støtter bransjene som bygger vår verden.


 
Landmåling
 
Infrastruktur
 
Bygninger
 
Rør og kabler
 
Matrikkelkartlegging

Uendelige muligheter.Begynn i det små

Infinity bygger på moduler, slik at det er lett å skalere systemet etter dine behov for geospatial-programvare. Du kan begynne med bare de modulene og funksjonene du trenger, og utvide bruksområdene og funksjonene etter hvert som prosjektbehovene vokser. Infinity er tilgjengelig som abonnementstjeneste og som lisens uten utløpstid.
Infinity bygger på moduler, slik at det er lett å skalere systemet etter dine behov for geospatial-programvare. Du kan begynne med bare de modulene og funksjonene du trenger, og utvide bruksområdene og funksjonene etter hvert som prosjektbehovene vokser. Infinity er tilgjengelig som abonnementstjeneste og som lisens uten utløpstid.

Uendelige tilkoblingsmuligheter

Alle prosjekter er unike, og alle krever ulike typer data. Infinity kombinerer, trekker ut, genererer og eksporterer en rekke ulike datatyper på en sømløs måte. Integrerte datautvekslingstjenester som Leica Exchange, Leica ConX og tjenester fra Infinity-datapartnere gjør prosjektarbeidet mye mer effektivt, og sikrer at alle teamene jobber med riktige data.
Alle prosjekter er unike, og alle krever ulike typer data. Infinity kombinerer, trekker ut, genererer og eksporterer en rekke ulike datatyper på en sømløs måte. Integrerte datautvekslingstjenester som Leica Exchange, Leica ConX og tjenester fra Infinity-datapartnere gjør prosjektarbeidet mye mer effektivt, og sikrer at alle teamene jobber med riktige data.

Utvid kunnskapene dine:Start din gratis prøve på Leica Infinity i dag  

Har du spørsmål om Leica Infinity? KONTAKT OSS >