Leica SmartStation - Totalstasjon med integrert GNSS

Totalstasjon med integrert GNSS

Leica Viva SmartStation

Leica SmartStation er en unik totalstasjon med høy ytelse og perfekt integrasjon av en kraftig GNSS-mottaker. Bare sett opp din SmartStation og la GNSS-enheten fastslå totalstasjonens posisjon.

Med en SmartStation og en allsidig SmartPole er det behov for færre oppsett og færre kontrollpunkter, slik kan fleksibiliteten maksimeres.

Fullt integrert GNSS
Med all programvare innebygget kan alle totalstasjoner og GNSS-operasjoner styres via tastaturet på totalstasjonen. Alle data lagres i den samme databasen - på samme SD-kort, USB-minnepinne eller i det interne minnet. Alle målinger, statuser og annen informasjon vises på skjermen på totalstasjonen. Alle komponenter er sømløst kombinert og integrert i én kompakt enhet.

Posisjonskoordinater
Med SmartStation slipper du å tenke på kontrollpunkter, traverser og reseksjoneringer. Bare sett den opp der det er praktisk så leder veiviseren deg gjennom oppsettet. RTK fastslår posisjonen med centimeterpresisjon på bare noen sekunder og på avstander på opptil 50 km fra en referansestasjon. Med SmartStation er du klar til å arbeide på kortest mulig tid – du bare fikserer posisjonen med GNSS og foretar deretter målingene med totalstasjonen.

Brukes som SmartStation eller som totalstasjon og RTK-rover
SmartStation har en modulær utforming som gjør at du kan:

  • Bruke utstyret på den måten du vil
  • Bruke SmartStation når kontrollpunkter ikke er tilgjengelige

Når din SmartStation er nøyaktig posisjonert, tar du av smartantennen, setter den på en stang og bruker den med Leica Viva CS15 eller CS10 kontroller som en fullt utstyrt RTK-rover.

 

GNSS Unlimited performance

Kontakt Leica Geosystems

Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.
Finn din kontaktperson hos Leica Geosystems for salg og teknisk support.