Leica CloudWorx for MicroStation

Punktsky-plugin for MicroStation

Leica CloudWorx for MicroStation

Leica CloudWorx for MicroStation er den mest effektive og populære pluginprogramvaren for bruk av skydata for eksisterende bygg – innhentet med laserskannere – direkte i MicroStation.

Brukerne kan dra nytte av det velkjente brukergrensesnittet og verktøyene i MicroStation for å forenkle lærekurven for å arbeide med laserskannede data. Med Leica CloudWorx og de kraftige punktskymotorene i Leica Cyclone og Leica JetStream kan MicroStation-brukere effektivt visualisere og behandle store punktskydatasett. Brukerne kan lage presise 2D- og 3D-modeller av eksisterende bygg, kontrollere foreslått design mot eksisterende forhold, utføre kvalitetssikring av kritiske konstruksjons- og produksjonsdata og mye mer … direkte i MicroStation.

Tidligere har brukerne ofte strevd med å manipulere punktskyer ved bruk av punktsky-plugins i MicroStation. CloudWorx eliminerer dette problemet med det effektive TruSpace-visningsvinduet. Dette intuitive panoramavinduet gjør det lettere for brukeren å "se" hva punktskyen representerer, og det fungerer som en overordnet kontroll for enestående rask visning av punktskyer i MicroStation.

Funksjoner og fordeler
  • Auto-Fit Polyline-verkøyet brukes til rask tilpasning av 2D-linjer og buer til punktskyen med ett, to eller tre plukkepunkter. Kombiner med QuickSlice for rask, brukervennlig uttrekking av 2D-linjer
  • Auto-rør tilpasning – for behandling av eksisterende anlegg
  • Presise tilknytninger og konfliktkontroller
  • Utstyrt med alle funksjoner for 3D eller 2D-resultater
  • Automatisk orientering av UCS mot punktskyer
  • Auto-Fit Polyline-verkøyet brukes til rask tilpasning av 2D-linjer og buer til punktskyen med ett, to eller tre plukkepunkter. Kombiner med QuickSlice for rask, brukervennlig uttrekking av 2D-linjer
  • 2D-linje, flens, auto-rør og stål (med katalog) for intelligent modellering av eksisterende bygg
  • Konflikthåndtering
  • Valgfri Cyclone eller JetStream-datakilde for ultrarask rendring av punktskyer

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

Eksempelstudier

Les om hvordan kunder over hele verden bruker de ulike løsningene våre til å skape smarte endringer.