Leica Cyclone behandlingsprogramvare for 3D-punktskyer

En totalløsning for punktskyproduksjon

Leica Cyclone er markedsledende behandlingsprogramvare for punktskyer. Det er en samling programvaremoduler som tilbyr det bredeste utvalget av behandlingsalternativer for 3D-laserskanningsprosjekter innen anlegg, landmåling, konstruksjon og relaterte bruksområder.

For organisasjoner som ønsker å ta i bruk punktskydata i sine prosesser, er Leica Cyclone den eneste løsningen som kan tilby alt du trenger og inkludere dem i produktene for bruk i neste trinn. Til forskjell fra andre skanneleverandører oppfyller Cyclone-økosystemet effektivt alle prosjektkrav, noe som bidrar til å sikre lønnsom drift.

Produktene i Cyclone-serien er viktige deler av den komplette løsningen. De ulike Cyclone-modulene dekker behovene fra start til slutt i alle typer punktskyprosjekter.

Vi har moduler for å dra nytte av de unike feltdatasamlingene til laserskannere fra Leica Geosystems, som travers, baksikte og reseksjonering, i tillegg til Visual Inertial System (VIS) -koblinger opprettet av Leica RTC350 for omfattende innhenting samt registrering av landmåledata. Dette inkluderer veiviserlignende automasjonsrutiner som gjør alt arbeidet for brukeren, og bransjens mest omfattende verktøy for kvalitetssikring/kvalitetskontroll samt målejustering og måleanalyse.

Det finnes andre moduler som er utviklet for å generere et omfattende utvalg av resultater, fra rapporter til kart og 3D-modeller, filmer/animasjoner og lette 3D-dataformater som kan distribueres fritt via nettet. Disse modulene støtter en lang rekke bransjer og arbeidsprosesser, inkludert bygg og anlegg, 3D-modeller av eksisterende bygninger, topografiske undersøkelser, BIM-modeller mer mer.

Andre igjen fungerer som din kilde til felles virkelighetsforståelse, der du kan koble sammen arbeid fra feltteam og CAD-teknikere, og opprette egne brukerfellesskap for å beskytte dataene mot feil bruk.

Med lanseringen av Leica Geosystems' universelle prosjektfilformat LGS, kan brukere utveksle data fra Cyclone mellom all Leica Geosystems' programvare for laserskanning, og levere heldigitale prosjektdata i en enkel fil til bruk ved samarbeid og opprettelse av dokumentasjon.

Leica Cyclone består av ulike programvaremoduler for ulike behov og for fleksibelt produktvalg:$name

As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.
As of v7.0.1, Safari exhibits a bug in which resizing your browser horizontally causes rendering errors in the justified nav that are cleared upon refreshing.

Kontakt oss om laserskanning i dag!

Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.
Ta kontakt med oss for mer informasjon om vår laserskanningsportefølje.

The High-Definition Surveyor - Blog

Lær hvordan Leica Geosystems laserskanningsløsninger hjelper profesjonelle med å forme fremtiden.
Lær hvordan Leica Geosystems laserskanningsløsninger hjelper profesjonelle med å forme fremtiden.

Shop Leica Cyclone

You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!
You can now buy Cyclone via our e-Commerce shop!